• Kolejowy

Sieci linii kolejowych w państwach europejskich podlegają w ostatnim czasie intensywnej modernizacji, szczególnie po to, aby przyspieszyć transport pasażerski. Na przykład na wysokim poziomie transport ten rozwinięty jest we Francji, gdzie obecnie koleje poruszają się z bardzo dużą szybkością. Podobne zamierzenia przyjęte zostały w prawie całej Europie Zachodniej.

W Polsce sieć kolejowa jest włączona do działalności kolei europejskich, co pozwala na organizowanie szybkich połączeń z krajami sąsiednimi lub też odleglejszymi. Standard dotyczący sieci torowisk w Europie wschodniej oraz zachodniej jest różny, na przykład jeżeli chodzi o szerokość torów.

Polska obejmuje 4 miejsce w Europie pod względem kryterium gęstości torowisk.

  • Samochodowy

Jest to jeden z najpopularniejszych sposobów transportu na świecie. Obecnie na całym globie liczba samych tylko aut osobowych wynosi ponad 450 milionów, natomiast ciężarowych jest zdecydowanie mniej- bo 150 milionów. W Polsce ich liczba wzrosła zdecydowanie na przestrzeni ostatnich 10 lat o ponad połowę.

Najwięcej samochodów na skalę europejską produkuje obecnie Francja oraz Niemcy, a najgęstsza sieć dróg kołowych występuje w Europie Zachodniej.

Polska a pod tym względem 7 miejsce w Europie, a sieć dróg występujących w naszym kraju uczestniczy w sieci europejskiej. Istnieją różne oznaczenia dróg, przykładowo największe, o charakterze międzynarodowym oznaczone są znakiem E. W Polsce jest ich stosunkowo dużo.

Natomiast najbardziej pożądanymi drogami w państwach wysoko cywilizowanych są autostrady, których w Polsce nie ma za wiele. Podobnie jest z drogami szybkiego ruchu.

Z kolei autostrad nie brakuje w krajach Europy Zachodniej.

  • Żegluga

Znaczenie w tej dziedzinie odgrywają duże rzeki europejskie, takie jak przykładowo Pad czy Dniepr.

Podstawową osią europejskiego systemu żeglugi europejskiej jest Ren oraz Dunaj i Wołga, stanowiąc zarazem najważniejsze arterie komunikacyjne.

W Polsce długość odcinków żeglownych nie jest zbyt długa, choć warunki, jakie tu panują pod tym względem nie są najgorsze. Świadectwem tego jest znajdowanie się na terenie Polski takich dużych rzek, jak Wisła czy Odra.

  • Lotniczy

Jest on szczególnie ważny w państwach, posiadających dużą powierzchnię terytorium. W Polsce dopiero rozwija się on, a większe jest wciąż znaczenie transportu międzynarodowego ponad krajowy.

Jeżeli chodzi o skalę europejską, w ostatnich latach zauważyć można rozwój linii lotniczych pomiędzy Ameryką Północną, a państwami Europy Zachodniej.

Największe europejskie porty lotnicze znajdują się w: Paryżu, Frankfurcie czy też w Londynie, natomiast w Polsce jest to Okęcie, znajdujące się w Warszawie.

Długość polskich linii powietrznych wynosi ponad 106 tysięcy kilometrów, natomiast Polska utrzymuje kontakt z ponad 30 innymi państwami.