Konflikt między Izraelem a Palestyną- charakterystyka.

Przyczyny tego konfliktu są nieodzownie związane z przeszłością historyczną, zmiennych na skutek inwazji oraz podbojów , kiedy to państwo Izrael zostało zlikwidowane , a całe dwa tysiące lat naród żydowski żył rozproszony we wszystkich państwach świata , jest to diaspora żydowska. Ale Żydzi przez ten cały czas zachowali własną tożsamość i tradycję.

Ponowne rozognienie konfliktu na większą skalę rozpoczęło się, gdy osadnicy żydowscy zaczęli przybywać do Palestyny, zaraz po zakończeniu I wojny światowej. Zaś w roku 1947 organizacja o nazwie ONZ zadecydowała o wprowadzeniu podziału Palestyny , i tak utworzono dwa autonomiczne państwa; arabskie oraz żydowskie, natomiast już rok potem utworzono państwo Izrael. Wyraźny sprzeciw Arabów spowodował wybuch wojny izraelsko -arabskiej, która zakończyła się zwycięstwem państwa Izraela.

Intensywny napływ osadników- Żydów, do tego duże zasoby finansowe i wyjątkowa pracowitość, wreszcie przyniosły duże osiągnięcia. Na przeciągu tych 50 lat , kiedy państwo Izrael powstało, zostało bardzo bogatym krajem świata, ale cały czas trwały działania zbrojne. W kilku państwach sąsiadujących z państwem Izrael powstały już liczne obozy dla grupy uchodźców palestyńskich. Tym samym były one ośrodkami ruchu oporu , tutaj rozpoczynały się wszystkie akcje zbrojnych przeciw Izraelowi. Wówczas powoli narastał problem Palestyńczyków czyli osób pozbawionych swojego obywatelstwa czy jakiegokolwiek rzeczywiście istniejącego kraju. W roku 1964 zaczęła działać Organizacja Wyzwolenia Palestyny (inaczej OWP) która była wspierana przez inne państwa arabskie, które współpracowały z ZSRR. Zryw ludności palestyńskiej , która domagała się powołania swojego państwa -Palestyny, spowodował utworzenie w roku 987 tzw. Autonomii Palestyńskiej. A w jej skład weszła Strefa Gazy oraz Zachodni Brzeg Jordan. Dopiero ostatnie lata zaczęły mnożyć czasami niezwykle krwawe i liczne zamachy terrorystyczne, które są skierowane w stosunku do ludności cywilnej -Żydów(Izraela), a to oznacza że Izrael też prowadzi działania zbrojne.

Konflikt zbrojny w Afganistanie-charakterystyka.

Afganistan to miejsce, które od dawna było terenem działań wojennych , a ich początek to lata 70. Wieloletnia okupacja radziecka spowodowała upadek kraju. Na początku lat 90tych, kiedy wycofano wojsk radzieckie, na nowo rozgorzała w tym państwie- Afganistanie, krwawa wojna domowa, a jej podłoże stanowiły kłótnie plemienne. Afganistan został rozdzielony na strefy różnych wpływów z każdego plemienia. Władza w kraju przeszła do talibów, a oni narzucali zasady tzw. fundamentalizmu islamskiego. Wówczas w Afganistanie był całkowity zakaz słuchania muzyki, zaś kobiety nie posiadały żadnych praw, ponadto był zakaz pracy, dalej kobiety nie mogły w ogóle pracować, do tego jeszcze musiały okrywać całe ciało , natomiast mężczyźni byli zmuszani do noszenia brody. Na początku talibowie mieli duże poparcie społeczne, ale bardzo krwawe i okrutne rządy nie przynosiły im zwolenników, do tego jeszcze współpraca z ugrupowaniami terrorystycznymi, co doprowadziło w rezultacie do wojny. Kiedy cały świat usłyszał o dokonaniach Al-Kaidy ( World Trade Center) wówczas wojska NATO wyzwoliły Afganistan z krwawych rządów talibów. Wreszcie w kraju zapanował pokój, następnie wybrane nowy rząd, zaś po wielu latach zaczęli powracać uchodźcy. Ale sytuacja ciągle nie jest dobra, gdyż ciągle są spory między plemionami narodowościowymi, które chcą uzyskać władzę.

Konflikt indyjsko -pakistański- charakterystyka.

Konflikt ten zaczął się już w roku 1947 , wówczas Indie uzyskały niepodległość, natomiast Księstwo Kaszmiru pomimo różnic etnicznych, religijnych w stosunku do Indii, zaś bliższe Pakistanowi, włączono właśnie tutaj. Wówczas rozgorzała wojna, pomiędzy Indiami a państwem Pakistanem, w rezultacie nastąpił podział Kaszmiru oraz mediacja organizacji międzynarodowych jak ONZ, które wyznaczyły w roku 1949 linię graniczną. Od tego czasu oba państwa mają tutaj swoje wojska .A więc wojna o Kaszmir była już wielokrotnie wznawiana. Od czasu gdy Indie oraz Pakistan mają broń jądrową, cały konflikt ma charakter międzynarodowy i wzbudza zainteresowanie różnych organizacji międzynarodowych.

Liczne konflikty w Afryce- charakterystyka

Każdy rok przynosi w Afryce nowe i liczne konflikty. A ich przyczyny mają bardzo zróżnicowane podłoże:

* silne zróżnicowanie zarówno etniczne jak i językowe ludności krajów afrykańskich.

* bieda, oraz bardzo niski stopień rozwoju gospodarczego

* niska świadomość przynależności państwowej

* duża niestabilność polityczna

Najbardziej krwawe konfliktów miały miejsce w latach XX wieku, przede wszystkim: Ruanda, Somalii, dalej Sudan czy Republika Kongo. Wszystkie konflikty etniczne sprawiają że ludność lokalna musi uciekać oraz szukać schronienie poza własnym krajem. Na skutek walk pomiędzy plemionami o nazwie Hutu oraz plemieniem Tutsi podczas zaledwie kilku dni uciekło prawie 3 miliony osób zwłaszcza z plemienia Hutu.

Terroryzm -charakterystyka.

Terroryzm to zjawisko znane od wielu lat, początki XX wieku, terroryzm to często narzędzie walk politycznych, ale wtedy był nakierowany jak bunt przeciwko wybranym osobom, a nie przeciw społeczności cywilnej. Obecny terroryzm to zupełnie inny wymiar, bo jego celem są wszystkie społeczeństwa. Ofiary tych zamachów giną podczas ataków, przeważnie są niewinni. To uświadomił całemu światu iż atak terrorystyczny z 11 09 w Stanach Zjednoczonych, tu śmierć poniosły około 3000 osoby. Za ten zamach zgłosiła odpowiedzialność islamska Al-Kaida ( czyli organizacja terrorystyczna), którą założył i przez długie lata kierował Osamę bin Ladena. To właśnie Al-Kaidzie są przypisywane inne zamachy, np. na ambasady w USA, ambasady w Kenii czy Tanzanii. To Al-Kaida jest nazywana też tzw. "międzynarodówką terrorystów" i obecnie ma miano najgroźniejszej organizacji terrorystycznej na całym globie. W jej składzie są fanatycy islamscy mający swe korzenie w krajach arabskich: czyli Iranu, dalej Iraku, dalej Sudanu, czy Libii.

W Hiszpanii oraz we Francji, od wielu lat, funkcjonuje grupa ETA (skrót oznacza Kraj Basków i Wolność)jest to organizacja separatystyczno -narodowa, która chce za wszelką cenę utworzyć kraj Basków. To Baskowie mimo iż naród nieliczny, zachowali odrębną tradycje oraz język czyli euskera. Organizacja ETA wykorzystuje terror w walce o uzyskanie niepodległości, często przeprowadza liczne i krwawe zamachy bombowe, a ich celami są zazwyczaj politycy, czy policjanci oraz pracownicy organu sprawiedliwości na terenie całej Hiszpanii, ponadto zajmuje się wymuszaniem haraczy od wielu bogatych rodaków na całym świecie.

Natomiast rewolucyjna siła zbrojna działająca w Kolumbii (czyli FARC) tu główny cel to uzyskanie pieniędzy i władzy. Jest to najlepiej uzbrojona organizacja na Ziemi. FARC prowadzi walkę z rządem, tym samym kontrolując jakieś 40% obszaru Kolumbii, a specjalizuje się porywając znanych polityków oraz obcokrajowców po to by uzyskać okup. FARC ma liczne powiązania z min. handlarzami narkotyków a dzięki czemu ma pieniądze na swoją działalność .