Do podstawowych czynników lokalizacji przemysłu należą:

 • uwarunkowania społeczno-polityczne (dotyczące społeczeństwa, bezpośrednio przedsiębiorcy, uwzględniają cele strategiczno-wojskowe);
 • uwarunkowania techniczno-ekonomiczne (wyposażenie w sieć transportową i łączność, korzyści aglomeracji, bliskość rynku zbytu, postęp naukowo-techniczny, duży zasób wykwalifikowanej kadry pracowniczej);
 • uwarunkowania przyrodnicze (zasobność w łatwo dostępne surowce mineralne, surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zasoby wody, energii, tereny wolne z możliwością zabudowy, bariery ekologiczne).

Do podstawowych zasobów naturalnych, wykorzystywanych w przemyśle należą:

 • zasoby energii (słonecznej, wiatrowej, wód płynących, pływów morskich, geotermicznej);
 • zasoby powietrza;
 • zasoby odnawialnych surowców energetycznych (drewna opałowego, produkcji roślinnej, biogazów);
 • zasoby wody;.
 • zasoby surowców energetycznych (węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego, uran, toru);
 • zasoby surowców metalicznych (rud metali);
 • zasoby surowców chemicznych (siarki, soli kamiennej, soli potasowej, fosforytów, węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego);
 • zasoby surowców skalnych (piasku, żwiru, gliny, kaolinu, gipsu, wapieni, dolomitu, piaskowców, marmuru, granitu, bazaltu, porfiru, gnejsu i innych skał)

Każda gałąź przemysłowa wykorzystuje inne surowce do prowadzenia produkcji. Są nimi surowce dla:

 • przemysłu lekkiego, spożywczego i chemicznego - płody rolne;
 • przemysłu drzewnego - drewno nieodnawialne surowce mineralne (kopaliny użyteczne),
 • przemysłu ciężkiego - węgiel kamienny i brunatny, rudy żelaza i innych metali, rudy niemetali, zasoby energii

Zasoby węgla kamiennego według kontynentów:

 • Ameryka Północna - USA (Zagłębie Wewnętrzne Wschodnie, Zagłębie Appalachijskie) ;
 • Afryka - (Witwatersrand);
 • Australia - (Newcastle);
 • Azja - (Fushun, Damodar, Zagłębie Kuźnieckie, Zagłębie Karagandzkie i Ekibastuskie, Zagłębie Peczorskie);
 • Europa (Środkowa Anglia, Zagłębie Północne, Zagłębie Saary, Zagłębie Górnośląskie, Zagłębie Wołyńskie, Zagłębie Donieckie).

Zasoby węgla kamiennego w tonach:

 • ŚWIAT 3,7 mln ton, USA 935mln, Chiny, 850 mln, Indie 312 mln, Australia 304 mln, RPA 221 mln, Rosja 190 mln POLSKA 103 mln

Zasoby węgla brunatnego według kontynentów:

 • Ameryka Północna - USA (Dakota Północna),
 • Europa (Zagłębie Mosteckie i Sokołowskie - CZECHY, Zagłębie Łużyckie - Niemcy, Zagłębie Konińskie i Bełchatowskie, Zagłębie Podmoskiewskie)

Zasoby węgla brunatnego w tonach:

 • ŚWIAT 900 mln ton, Niemcy 168 mln, Rosja 86 mln, USA 77 mln, Australia 68 mln, Grecja, Czechy, Turcja 65 mln, Polska 60 mln

Zasoby ropy naftowej w tonach:

 • ŚWIAT 3,3 mln ton, Arabia Saudyjska 404 mln, Rosja 323 mln, USA 295 mln, Iran 186 mln, Chiny 162 mln, Meksyk, Norwegia 158 mln, Wenezuela 145 mln.

Wielkość ogólnej produkcji energii elektrycznej (kWh) w poszczególnych krajach świata:

 • Świat - 2500; Norwegia - 32000; Kanada - 19000; Szwecja - 15600; USA - 13400; Finlandia - 13000, POLSKA - 3800.

Wielkość ogólnej produkcji energii elektrycznej (kWh) w poszczególnych krajach świata:

 • Świat - 14446; USA - 3800; Chiny - 1300; Japonia - 940; Rosja - 877; POLSKA 145;

Światowa produkcja energii w zależności od rodzaju elektrownii:

 • Elektrownie cieplne: Białoruś (99,9% produkowanej energii kraju), Polska (97, 3% produkowanej energii kraju), RPA (93% produkowanej energii kraju), Indie, Chiny (81% produkowanej energii kraju), USA (79% produkowanej energii kraju);
 • Elektrownie wodne: Norwegia (99,3% produkowanej energii kraju), Brazylia (92% produkowanej energii kraju), Nowa Zelandia (72% produkowanej energii kraju), Szwajcaria (61% produkowanej energii kraju),Kanada (64% produkowanej energii kraju);
 • Elektrownie jądrowe: Francja 78% produkowanej energii kraju, Szwecja 53% produkowanej energii kraju, Belgia 60% produkowanej energii kraju, Słowacja 49% produkowanej energii kraju, Węgry 42% produkowanej energii kraju, Japonia 30% produkowanej energii kraju, Wielka Brytania 28% produkowanej energii kraju

Największe elektrownie wodne świata:

 • Itaipu - Panama, 12600MW,
 • Grand Coulee - Kolumbia (USA) 10000 MW,
 • Curi Coroni - Wenezuela 10000 MW

Elektrownie wodne w Polsce:

 • Solina, Rożnów, Niedzica, Tresna, Porąbka, Żar, Dębe, Żarnowiec, Żydowo, Koronowo, Włocławek, Dychów.

Najważniejsze regiony przemysłowe świata to:

 • środkowa Anglia, Zagłębie Ruhry, Górnośląski, Doniecko - Naddnieprzański, Wołżańsko - Uralski, Kuźniecki, Liaoning, Damodar, Szaba, Witwatersrand, Minas Gerais, przyjeziorny, Niziny Zatokowej,
 • regiony portowe: region Wschodniego Wybrzeża, Kalifirnijski, Sao Paulo, La Platy, Tokijski,
 • regiony wielkomiejskie: Meksyk, Moskiewski, Paryski