I. WYŻYNY W POLSCE

Wyżyny w Polsce ciągną się na powierzchni ok. 100 tys. km2. Wyróżniamy: Wyżynę Śląską, Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Nieckę Nidziańską, Wyżynę Kielecko-Sandomierską i Wyżynę Lubelską z Roztoczem. Są to zwykle tereny silnie przemysłowe.

Wyżyna Śląska - z Górą Św. Anny

Podłoże:

 • piaskowce, łupki, zlepieńce;
 • rudy cynkowo-ołowiane i rudy żelaza;
 • pokłady węgla kamiennego.

Wyżyna Kielecko-Sandomierska - z Górami Świętokrzyskimi i Łysicą pokrytą gołoborzami.

Podłoże:

 • skały osadowe: wapienie, piaskowce, zlepieńce.

Wyżyna Lubelska i Roztocze

Podłoże:

 • grube warstwy wapieni i margli, często z lessem na powierzchni;
 • niewiele surowców mineralnych.

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Podłoże:

 • wapienie;
 • rudy cynku i ołowiu w okolicy Olkusza i rudy żelaza w okolicy Częstochowy;
 • częsty krajobraz krasowy.

II. PASMA GÓRSKIE W POLSCE

Sudety

 • Góry Czech, Niemiec i Polski;
 • Długość Sudetów ok. 320 km, a szerokość ok. 80 km;
 • Jedne z najstarszych gór w Polsce;
 • Sudety polskie: Sudety Środkowe, Wschodnie i Zachodnie.

Góry Świętokrzyskie

Część Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Razem z Sudetami stanowią najstarsze pasmo górskie w Polsce.

Karpaty

Wyróżniamy: Karpaty Zachodnie, Wschodnie i Środkowe. W Polsce są tylko Karpaty Zachodnie i fragment Karpat Wschodnich - Bieszczady. Najwyższym masywem górskim w Karpatach zachodnich są Tatry.

Beskidy Zachodnie

Góry średnie (600 - 1400 m n.p.m.)

Beskidy Środkowe

Beskidy Wschodnie

Beskidy Wschodnie, to de facto Karpaty Wschodnie. Zaliczamy do nich Bieszczady.