Niziny - to tereny położone od 0 do 200 - 300 m n.p.m., rozległe niziny noszą nazwę niżu

Ponad 90 % powierzchni Polski to teren nizinny nie przekraczający 300 m n.p.m. (Nizina Mazowiecka, Nizina Wielkopolska, Nizina Śląska, Nizina Podlaska)

wyżyny - to tereny położone od 200 do 500 m n.p.m., występują głównie w południowej Polsce (Wyżyna Małopolska, Wyżyna Śląska, Wyżyna Lubelska)

depresja - teren położony poniżej poziomu morza

W Polsce terenami depresyjnymi są Żuławy Wiślane - najniżej położone są Raczki Elblągskie (-1,8 m p.p.m. na południowy zachód od Elbląga)