Prawie cały obszar Polski należy do zlewiska Morza Bałtyckiego, w obrębie dorzeczy rzek głównych - Wisły (55,7%) i Odry (33,9%) oraz w dorzeczu Niemna i rzek pobrzeża. Przez obszar Polski przebiega kontynentalny dział wodny miedzy zlewiskami Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego i Morza Północnego. Niewielkie powierzchnie należą do zlewiska Morza Czarnego (0,2%), z takimi ciekami jak Orawa i Strwiąż oraz do zlewiska Morza Północnego (0,1%) w dorzeczu Łaby z Izerą i Orlicą. Obszar zlewiska Morza Czarnego oraz Morza Północnego oddzielony jest od zlewiska Morza Bałtyckiego działem głównym europejskim, zaś dorzecze Wisły oddzielone jest od dorzecza Odry działem wodnym I rzędu.

Cechą charakterystyczna dorzeczy zarówno Wisły jak i Odry jest ich asymetria. Stosunek dorzecza lewego do prawego dla Odry wynosi 30:70, a dla Wisły 27:73, co nawiązuje do ogólnego nachylenia terenu z południa na północny - zachód i do przebiegu form terenu. Rzeki płyną ku północy zygzakiem wykorzystując równoleżnikowe odcinki pradolin. Działy wód na nizinach są niskie, co sprzyja budowie kanałów. Dorzecze Wisły leży w 87% na terenie Polski. Źródła Wisły znajdują się na Baraniej Górze. Długość Wisły wynosi 1047 km, przy czym podzielona jest na trzy odcinki. Ważniejszymi dopływami Wisły są: Dunajec, Wieprz, San, Krzna, Narew i Bug. Dorzecze Odry jest mniejsze niż Wisły i obejmuje obszar 118,9 tys.km2. Odra ma swoje źródła na terenie Gór Oderskich w Czechach. Długość jej wynosi 845km. Ważniejszymi dopływami Odry są rzeki nizinne - Warta z Notecią.

Rzeka jest to woda płynąca grawitacyjnie po powierzchni ziemi zgodnie z nachyleniem terenu w wyraźnie zaznaczonym korycie. Za rzekę przyjmuje się ciek o odpowiedniej długości, np. w Polsce musi mieć on powierzchnię dorzecza ponad 100 km2. Koryto, w którym płynie rzeka znajduje się w dolinie, która jest utworzona na skutek wcinania się cieku w podłoże ( proces erozji rzecznej). Dorzecze jest to obszar, z którego wody spływają do jednej rzeki, Dorzecza dopływów stanowią części składowe dorzecza rzeki głównej (np. dorzecze Kongo, dorzecze Amazonki, dorzecze Wisły). Dział wodny jest to graniczna linia na powierzchni ziemi oddzielająca sąsiednie dorzecza , zlewiska lub obszary bezodpływowe. Najczęściej przebiega on grzbietami wzniesień. Innym elementem sieci rzecznej jest zlewisko, czyli obszar, z którego wody spływają do jednego morza lub oceanu, składający się z dorzeczy rzek głównych uchodzących do tego morza. Zlewiska mórz są częściami składowymi zlewisk oceanów. Największe jest zlewisko Oceanu Atlantyckiego.