W celu rozpoznania związków chemicznych, znajdujących się w życiu każdego człowieka, konieczna jest wiedza na ich temat. Związek chemiczny jest substancją złożoną, na którą składają się przynajmniej dwa różne atomy pierwiastków połączone miedzy sobą wiązaniami chemicznymi. Związek chemiczny jest zbiorem cząsteczek, zawierających taki sam skład chemiczny i posiadających takie same właściwości chemiczne. Człowiek na co dzień spotyka się z rozmaitymi związkami chemicznymi, towarzyszą mu na każdym kroku. Zdarza się, że związki chemiczne są dla nas niewidoczne albo niewyczuwalne, ale zdarza się to bardzo rzadko.

Związki chemiczne znajdują się wszędzie, m.in. w domu, łazience, kuchni lub pokoju. Związków chemicznych używamy codziennie. Najczęściej człowiek korzysta m.in.: z soli kuchennej, wody, metanu, cukru buraczanego, kwasu cytrynowego, kwasu octowego i alkoholi. Stąd, poniżej zostaną przedstawione wymienione związki oraz omówione ich zastosowania.

  • sól kuchenna

sól kuchenna jest potoczną nazwą chlorku sodu, stąd jej wzór chemiczny zapisuje się NaCl. Sól kuchenna jest popularną przyprawą, bardzo często używaną w kuchni. W sklepach spożywczych jest dostępna sól jodowana, powstała przez sztuczne wzbogacanie związkami jodu. Taka sól wykazuje działanie zdrowotne. Według niektórych dietetyków biała, rafinowana sól kuchenna jest szkodliwa, i nazywają ją białą śmiercią. Obecnie, sól kuchenna jest używana w nadmiernych ilościach, dlatego stała się czynnikiem przyczyniającym się do powstawania chorób cywilizacyjnych. Lekarze zachęcają do stosowania soli nierafinowanych, czyli tzw. soli kamiennych i soli morskiej, która powstaje dzięki odparowaniu wody morskiej. NaCl jest zazwyczaj używana w celu ulepszenia smaku wielu posiłków.

  • woda

woda jest po prostu tlenkiem wodoru i zapisuje się ją za pomocą wzoru H2O. Woda przyjmuje trzy stany skupienia: stan ciekły (w warunkach normalnych), stan gazowy w postaci pary wodnej i stan skupienia stały w postaci lodu. W chemii, woda jest szeroko stosowana ze względu na swoje doskonałe właściwości rozpuszczające, zwłaszcza substancje polarne. Większą część wód występujących w przyrodzie stanowią wody słone, czyli zawierające w dużych ilościach rozpuszczone sole, przede wszystkim chlorek sodu. Woda zawiera także wiele rozpuszczonych gazów, z czego najwięcej jest rozpuszczonego dwutlenku węgla. Woda jest substancją bardzo często używaną i spełnia dużą rolę w życiu człowieka. Wodę pitną stosuje się w gospodarstwach domowych w celach sanitarnych i bytowych, woda służy do nawadniania pól w rolnictwie, wykorzystują ją również zakłady przemysłowe. W przemyśle wodę wykorzystuje się często jako substancję przekazującą ciepło albo odbierającą ciepło, spełnia też rolę reagenta i rozpuszczalnika. Woda jest niezbędna dla wszystkich żywych organizmów.

  • metan

metan jest najprostszym węglowodorem nasyconym, czyli alkanem. Wzór chemiczny zapisuje się w postaci CH4. Inne nazwy metanu to gaz błotny lub gaz kopalniany. Metan jest gazem, bezwonny i bezbarwny w temperaturze pokojowej. W przyrodzie tworzy się na skutek rozkładu pozostałości roślinnych bez dostępu tlenu, m.in. w bagnach. Metan jest również podstawowym składnikiem gazu ziemnego. Spełnia rolę gazu opałowego, jest również surowcem w syntezach różnych związków chemicznych. Przeważnie spotyka się go w kuchni - w kuchenkach gazowych.

  • cukier

cukier buraczany, czyli powszechnie znany jako cukier, ma wzór chemiczny C12H22O10. Są dwie najpopularniejsze odmiany jadalnego cukru spożywczego: na pierwszym miejscu jest właśnie cukier buraczany, na drugim -  jest cukier trzcinowy. W Polsce, cukier buraczany w postaci gotowego produktu jest sprzedawany jako cukier spożywczy. Cukier jest prawie niezbędny w  naszej kuchni, stosuje się go do słodzenia potraw, zwłaszcza napojów.

  • alkohol etylowy

alkohol etylowy, popularnie nazywany etanolem, jest związkiem organicznym, należącym do grupy alkoholi. Jego wzór chemiczny to C2H5OH. Etanol wykorzystywany w celach spożywczych jest otrzymywany w procesie fermentacji cukrowej. Najczęściej do procesu fermentacji używa się zboża lub ziemniaków i agawy. Etanol spożywczy stanowi główny składnik wszelkich napojów alkoholowych. Z przeznaczeniem do przemysłu, etanol otrzymywany jest wielokrotnie w bezpośredniej syntezie gazu syntezowego. Jest to metoda znacznie tańsza od fermentacji i daje w wyniku etanol czystszy chemicznie. Jednakże, wiele krajów na świecie zabrania używania syntetycznego etanolu w celach spożywczych. Wiąże się to nie tylko z ochroną zdrowia, ale również z zachowaniem tradycyjnego przemysłu spirytusowego. Produkcja alkoholu etylowego jest całkiem tania, dlatego etanol jest surowcem często wykorzystywanym w przemyśle chemicznym jako rozpuszczalnik

  • metanol

metanol jest  jednym z najgroźniejszych związków chemicznych, z którym człowiek ma kontakt. Metanol, czyli spirytus metylowy, jego nazwy zwyczajowe to spirytus drzewny lub karbinol. Metanol to najprostszy związek organiczny, należący do grupy alkoholi. Jego wzór chemiczny to CH3OH. W przemyśle metanol spełnia rolę rozpuszczalnika, jest również surowcem w procesie syntezy m.in. aldehydu mrówkowego, barwników i chlorku metylu. Metanol to bardzo silna trucizna, zaledwie 8 - 14 gramów alkoholu metylowego przyczynia się do powstania ślepoty, w większej dawce jest śmiertelny.

  • kwas cytrynowy

kwas cytrynowy jest związkiem organicznym - hydroksykwasem trikarboksylowym, którego wzór chemiczny to C3H4OH(COOH)3 (kwas 2-hydroksypropano-1,2,3-trikarboksylowy). U większości żywych organizmów kwas cytrynowy znajduje się w małych ilościach, gdzie odgrywa znaczącą funkcję w metabolizmie. Dużą zawartość kwasu cytrynowego mają niektóre owoce, m.in. cytryny.  W przemyśle spożywczym, kwas cytrynowy jest jednym z dodatków do żywności - reguluje kwasowość i spełnia też rolę przeciwutleniacza. Cytryniany, czyli sole kwasu cytrynowego są dobrym lekiem w przypadku niedoboru konkretnego w organizmie.

  • gliceryna

 gliceryna, zwyczajowo glicerol, jest najprostszym alkoholem, zawierającym trzy grupy hydroksylowe OH , jej wzór półstrukturalny to CH2OH-CHOH-CH2OH. Gliceryna jest dobrym rozpuszczalnikiem, rozpuszcza tłuszcze oraz inne lipidy, stosuje się ją do produkcji kremów, szminek oraz wielu innych kosmetyków. Gliceryna jest jednym z głównych surowców w syntezie wielu związków chemicznych, np. mydeł. Gliceryna powoduje homogenizowanie składników kosmetyków, wykazuje również właściwości nawilżające oraz natłuszczające naskórek. W przemyśle, podstawowymi źródłami gliceryny stanowią tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Tłuszcze pod wpływem roztworów zasad hydrolizują, w wyniku czego powstaje gliceryna i mydło. Niektóre warzywa i owoce zawierają glicerynę.

 Każdy z nas powinien być zaznajomiony ze związkami chemicznymi, z którymi się spotyka na co dzień. Aby czuć się bezpiecznie, dobrze jest wiedzieć, jaki wpływ na nasze zdrowie mają te związki. Przykładem może być etanol, który często jest mylony z metanolem, a różnicy między nimi nie można wyczuć organoleptycznie. Takie błędy prowadzą niestety do zatruć śmiertelnych.