Nadgromada Ryby (Pisces) należy do podtypu kręgowce (Vertebrata), wśród tych wodnych zwierząt rozróżnia się następujące gromady:

Współcześnie żyje ponad 20 tysięcy gatunków ryb. Wykształciły one szereg adaptacji

do środowiska wodnego (np. zmiennocieplność, narząd oddechowy w postaci skrzeli, narząd ruchu w postaci płetw parzystych i nieparzystych), niewielka grupa posiada również zdolność krótko trwającego bytowania poza wodą.

Jedna część nadgromady Ryby zajmuje nisze przybrzeżne, druga głębiny. Typowym ich pożywieniem jest plankton lub inne gatunki zwierząt wodnych (drapieżnictwo), niewielka część to roślinożercy.

Większość ryb posiada skórę wytwarzającą łuski, znajdują się tu też komórki odpowiedzialne za ubarwienie ciała - chromatofory jak również komórki śluzowe. Ryby posiadają jeden następujących rodzajów szkieletu: kostny, częściowo skostniały lub chrzestny.

Centralną częścią zamkniętego układu krwionośnego jest jednokomorowe

i jednoprzedsionkowe serce. Charakterystyczną cechą jest też obecność zatoki żylnej i stożka tętniczego. Droga przepływu krwi jest następująca: z serca do naczyń oddechowych skrzeli

i dalej poprzez dwie aorty boczne i aortę grzbietową z powrotem do serca. Układ pokarmowy jest stosunkowo zróżnicowany przez wzgląd na nawyki żywieniowe rozmaitych gatunków.

Jak już wcześniej wspomniano funkcję podstawowego narządu oddychania pełnią skrzela. Występuje jednak też inny sposób pobierania tlenu, np. prosto z atmosfery (węgorze, niektóre sumy) lub poprzez skórę bezpośrednio z wody. Do korzystania z atmosferowych zasobów tlenu służy specjalnie wykształcony przez nieliczne gatunki narząd leżący nad skrzelami, tzw. labirynt.

Ryby to jedyna grupa zwierząt z tzw. pęcherzem pławnym - pochodną układu oddechowego. Może on byś zamknięty lub otwarty, reguluje przepływ gazów lub też pełni rolę narządu hydrostatycznego i ułatwia pionowy ruch w wodzie. Inną funkcją pęcherza pławnego jest rezonowanie dźwięków. Nie wszystkie jednak gatunki posiadają ten narząd. Układ wydalniczy wykształcił się w postaci nerek, od których odbiegają moczowody

do pęcherza moczowego, pewna ilość metabolitów usuwana jest przez skrzela. Charakterystyczny organ zmysłowy ryb to linia naboczna. Widzenie w środowisku wodnym możliwe jest dzięki specjalnie dostosowanym oczom i tak np. u ryb głębinowych narząd ten jest całkowicie lub częściowo zredukowany, a w zamian tego dobrze wykształcone są narządy czucia.

Umieszczony w mózgoczaszce błędnik błoniasty funkcjonuje jako narząd słuchu

i równowagi. Zwierzę kontroluje położenia ciała dzięki statolitom - tworom wapiennym umieszczonym w błędniku i uciskającym obecne tam zakończenia nerwowe przez

co sygnalizowane są zmiany ułożenia ciała. Wiele gatunków ryb cechuje dobrze działający zmysł słuchu, dotyczy to m. in. sumów, karpi i większości gatunków żyjących w ławicach. Nienajgorzej prezentuje się też węch (szczególnie u rekinów i płaszczek) oraz smak.

Ryby rozmnażają się rozdzielnopłciowo, w skład układu rozrodczego wchodzą gonady

i przewody wyprowadzające - nasieniowody i jajniki, czasami pojawiają się narządy kopulacyjne. U ryb jajorodnych występuje zapłodnienie zewnętrzne a u jajożyworodnych - wewnętrzne.

Ryby to jedne z najstarszych kręgowców, będące linią wychodzącą od bezżuchwowców (bezszczękowców, Agnatha). Na podstawie znalezionych szczątków kopalnych oszacowano, że przodkowie ryb żyli na przełomie kambru i ordowiku, czyli przed ok. 500 milionami lat.