1. Rezerwat "Bukowiec"

Lokalizacja: rezerwat położony na wzgórzu Bukowiec w miejscowości Tymów, w gminie Czchów. Utworzony został w 1959 r jako rezerwat częściowy. Ochronie podlega obszar o powierzchni 5,47 ha. Jest to rezerwat leśny, utworzony w celu ochrony buczyny karpackiej i bluszczu pospolitego.

Gatunki chronione, ochrona ścisła:

 • Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)
 • Bluszcz pospolity (Hedera helix)

Gatunki chronione, ochrona częściowa:

 • Kopytnik pospolity(Asarum europaeum)
 • Konwalia majowa (Convallaria maialis)
 • Goryczka trojeściowa (Gentiana asclepiadea)
 • Marzanka wodna(Asperula odorata)
 • Pierwiosnek wyniosły(Primula elatior)
 • Kalina koralowa(Viburnum opulus)
 1. Rezerwat " Debrza"

Lokalizacja: jest to rezerwat leśny, częściowy, położony na terenie miasta Tarnowa. Utworzony w 1995 r. dla ochrony wielogatunkowego starodrzewu: grąd, bogate runo i podszycie, pomnikowe dęby. Powierzchnia chroniona wynosi 9,5 ha.

 1. Rezerwat " Dębina"

Lokalizacja: rezerwat leśny, częściowy o powierzchni 13,14 ha. Położony w gminie Lisia Góra, we wsi Żukowina Nowa. Utworzony dla ochrony starodrzewu dębowo- sosnowego.

Gatunki chronione, ochrona ścisła:

 • Kruszczyk szerokolistny (Epipactis latifolia)
 • Lilia złotogłów (Lilium martagon)

Gatunki chronione, ochrona częściowa:

 • Kruszyna pospolita (Frangula alnus)
 • Porzeczka czarna(Ribes nigrum)
 • Kalina koralowa (Viburnum opulus)
 1. Rezerwat " Kamera"

Lokalizacja: rezerwat leśno- florystyczny, częściowy, o powierzchni 38,01 ha. Położony jest w gminie Brzostek, we wsi Smarżowa. Utworzony został w 1995 r. dla ochrony buczyny karpackiej i kłokoczki południowej.

Gatunki chronione:

 • Kłokoczka południowa(Staphylea pinnata)
 • Widłak goździsty(Lycopodium clavatum)
 • Skrzyp olbrzymi(Equisetum telemateia)
 • Buławinek mieczolistny(Cephalanthera longifolia)
 • Hedera helix
 1. Rezerwat " Kamień Grzyb"

Lokalizacja: rezerwat przyrody nieożywionej, częściowy, o powierzchni 1,82 ha. Położony jest we wsi Połom Duży, w gminie Nowy Wiśnicz. Utworzony został w 1962 r. dla ochrony fragmentu buczyny karpackiej i skały zbudowanej z piaskowca istebniańskiego. Skała ma wysokość 7m, obwód czapy 26 m, obwód trzonu 17 m.

 1. Rezerwat " Skamieniałe Miasto"

Lokalizacja: rezerwat przyrody nieożywionej, częściowy, o powierzchni 15,01 ha. Położony jest w miejscowości Ciężkowice, na pn.- zach. stoku wzgórza Skała. Utworzony został w 1974 r. dla ochrony grupy skał o różnych kształtach: ambon, grzybów, baszt. Zbudowane są z piaskowca ciężkowickiego.

Gatunki chronione, ochrona ścisła:

 • Podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant)
 • Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)
 • Hedera helix
 • Widłak goździsty (Lycopodium clavatum)

Gatunki chronione, ochrona częściowa:

 • Asarum europaeum
 • Convallaria maialis
 • Frangula alnus
 1. Rezerwat " Słotwina"

Lokalizacja: rezerwat florystyczny, częściowy, o powierzchni 3,3 ha. Położony jest w Podlesiu Machowskim, w gminie Pilzno. Utworzony został w 1986 r. dla ochrony naturalnego stanowiska pióropusznika strusiego.

Gatunki chronione, ochrona ścisła:

 • Daphne mezereum
 • Hedera helix
 • Pióropusznik strusi (Matteucia struthiopteris)
 • Storczyk (Orchis sp.)

Gatunki chronione, ochrona częściowa:

 • Asarum europaeum
 • Convallaria maialis
 • Frangula alnus
 • Viburnum opulus
 1. Rezerwat " Torfy"

Lokalizacja: rezerwat florystyczny, ścisły, o powierzchni 11,66 ha. Położony jest w miejscowości Głowoczowa, w gminie czarna Tarnowska. Utworzony został w 1986 r dla ochrony torfowiska przejściowego i rosiczki okrągłolistnej.

Gatunki chronione, ochrona ścisła:

 • Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)
 • Grzybień biały (Nymphaea alba)

Gatunki chronione, ochrona częściowa:

 • Convallaria maialis
 • Frangula alnus
 • Bagno zwyczajne (Ledum palustre)
 1. Rezerwat " Bielańskie Skałki"

Lokalizacja: rezerwat florystyczny, ścisły, o powierzchni 1. 73 ha. Położony jest w Lesie Wolskim w Krakowie- Bielanach. Utworzony został w 1957 r. dla ochrony murawy kserotermicznej, położonej na Srebrnej Górze.

Gatunki chronione, ochrona ścisła:

 • Ożota zwyczajna (Linosyris vulgaris)
 • Oman szorstki (Inula hirta)
 • Bodziszek czerwony (Geranium sanguinem)
 1. Rezerwat " Bonarka"

Lokalizacja: rezerwat przyrody nieożywionej, o powierzchni 2,29 ha. Położony jest w Krakowie- Podgórzu. Utworzony został w 1961 r. w części nieczynnego kamieniołomu. Na ty obiekcie geologicznym brak jest przyrody ożywionej natomiast ochroną objęto: utwory z jury, kredy i trzeciorzędu, uskoki i powierzchnie abrazyjne.

 1. Rezerwat " Cieszynianka"

Lokalizacja: rezerwat florystyczny, o powierzchni 10,73 ha. Położony jest w Mogilanach na Pogórzu Wielickim. Utworzony został dla ochrony cieszynianki wiosennej.

Gatunki chronione, ochrona ścisła:

 • Żłobik koralowaty (Corallorhiza trifida)
 • Daphne mezereum
 • Hedera helix
 • Lilia złotogłów (Lilium martagon)
 • Listera jajowata (Listera ovata)
 • Gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis),

Gatunki chronione, ochrona częściowa:

 • Asarum europaeum
 • Convallaria maialis
 • Frangula alnus
 • Viburnum opulus

12. Rezerwat " Dolina Eliaszówki"

Lokalizacja: rezerwat leśny, o powierzchni 109, 57 ha. Położony jest wzdłuż doliny ciągnącej się ok. 4 km w miejscowości Czerna. Obejmuje leśnictwo Dubie, oddziały leśne 69 abcdf, 70abc, 78abcd, 78abcdf. Utworzony został dla ochrony buczyny karpackiej, lasu grądowego i łęgowego.

Gatunki chronione, ochrona ścisła:

 • Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis)
 • Buławik mieczolistny (Cephalanthera longifolia)
 • Buławik czerwony (Cephalanthera rubra)
 • Daphne mezereum
 • Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora)
 • Kruszczyk rdzawoczerwony (Epipactis atropurpurea)
 • Kruszczyk szerokolistny (Epipactis latifolia),
 • Hedera helix

Gatunki chronione, ochrona częściowa:

 • Asarum europaeum
 • Marzanka wodna (Asperula odorata)
 • Convallaria maialis
 • Frangula alnus
 • Viburnum opulus
 • Primula elatior
 • Ribes nigrum

13. Rezerwat " Dolina Kluczwody"

Lokalizacja: rezerwat krajobrazowy, o powierzchni 35,22 ha. Położony jest wzdłuż Doliny Kluczwody ciągnącej się na długości około 6 km w gminie Wielka Wieś. Zajmuje oddziały leśne 2a-f, 3a-f w leśnictwie Dolina Będkowska utworzony dla ochrony lasu grądowego i roślinności naskalnej.

Gatunki chronione, ochrona ścisła:

 • Daphne mezereum
 • Hedera helix
 • Lilium martagon
 • Podkolan biały (Platanthera bifolia)

Gatunki chronione, ochrona częściowa:

 • Asarum europaeum
 • Convallaria maialis
 • Frangula alnus
 • Primula elatior
 • Viburnum opulus
 • Ribes nigrum
 1. Rezerwat "Dolina Mnikowska"

Lokalizacja: rezerwat krajobrazowy, o powierzchni 20, 89 ha. Położony w gminie Liszki, obejmuje wąwóz skalny w Dolinie Sanki. Utworzony w 1963 roku.

Gatunki chronione, ochrona ścisła:

 • Przydło leśne (Aruncus silvester)
 • Daphne mezereum
 • Digitalis grandiflora
 • Kruszczyk rdzawoczerwony (Epipactis atropurpurea)
 • Hedera helix
 • Podkolan biały (Platanthera bifolia)
 • Rojnik pospolity (Sempervivum soboliferum)

Gatunki chronione, ochrona częściowa:

 • Asarum europaeum
 • Convallaria maialis
 • Primula elatior
 1. Rezerwat " Dolina Racławki"

Lokalizacja: rezerwat leśny, o powierzchni 473,92 ha. Położony w gminie Krzeszowice, w Dolinie Racławki ciągnącej się przez około 7 km. Utworzony w 1962 r. 

Gatunki chronione, ochrona ścisła:

 • Orlik pospolity(Aquilegia vulgaris)
 • Aruncus silvester
 • Buławnik wielkokwiatowy(Cephalanthera alba)
 • Kruszczyk szerokolistny (Cephalanthera longifolia)
 • Cephalanthera rubra
 • Daphne mezereum
 • Digitalis grandiflora
 • Epipactis latifolia
 • Hedera helix
 • Lilium martagon
 • Gniździk leśny (Neottia nidus-avis)
 • Sempervivum soboliferum
 • Jezycznik zwyczajny (Phyllitis scolopendrium)

Gatunki chronione, ochrona częściowa:

 • Asarum europaeum
 • Asperula odorata
 • Pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna)
 • Convallaria maialis
 • Frangula alnus
 • Paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare)
 • Viburnum opulus

16. Rezerwat " Dolina Szklarki"

Lokalizacja: rezerwat leśny, o powierzchni 47, 29 ha. Położony w gminie Jerzmanowice-Przeginia, w Dolinie Szklarki, w leśnictwie Dolina Będkowska, zajmuje oddziały leśne 9ab, 10a,d.

Gatunki chronione, ochrona ścisła:

 • Cephalanthera rubra
 • Cypripedium calceolus
 • Daphne mezereum
 • Epipactis latifolia
 • Hedera helix
 • Rojownik pospolity (Sempervivum soboliferum)

Gatunki chronione, ochrona częściowa:

 • Asperula odorata
 • Convallaria maialis
 • Frangula alnus
 • Viburnum opulus
 • Asarum europaeum
 • Primula elatior
 • Ribes nigrum