II Wojna światowa  zaczęła się 1 września 1939 roku atakiem III Rzeszy na Polskę.

 

I Wojna światowa została poczęta przez zamach w Sarajewie 28 czerwca 1914 r., gdzie zastrzelono następcę tronu Austro-Węgier arcyksięcia Franciszka Ferdynarda d'Este i jego małżonkę Zofię księżną Hohenberg.