1077r-ukorzenie się Henryka IV przed Grzegorzem VII w Kanosie

1096r-początek 1 krucjaty

1099r-powstanie Królestwa Jerozolimskiego

1122- Konkordat w Wormacji- porozumienie między cesarstwem a papiestwem

1291- Upadek Akki- ostatniej twierdzy krzyżowców w Ziemi Świętej