Sobór Watykański II trwał od 1962 do 1965 roku. 

Rozpoczęcie Soboru Watykańskiego II przez papieża Jana XXIII, a zakończenie tego soboru przez papieża Pawła VI.