Przejdź na stronę główną Interia.pl

Trans-Atlantyk

Witold Gombrowicz

Geneza utworu i gatunek

GENEZA: Powieść Witolda Gombrowicza Trans - Atlantyk została wydana w Paryżu w 1953 roku (wraz z dramatem Ślub), wznowiona w Warszawie w 1957 roku z przedmową autora.

Powieść jest rozliczeniem się z wpajanymi od dziecka ideałami: patriotyzmem, poszanowaniem tradycji. Symbolem tych idei staje się w wierszu „ojczyzna” (to, co pochodzi od ojca), której przeciwieństwem staje się „synczyzna”. Bohater powieści stara się zerwać z ojczyzną, ojcem, korzeniami, tożsamością. Dla niego pojęciem najważniejszym staje się „synczyzna”, pragnie zachować indywidualność, niezależność, chce odrzucić ograniczenia, które są związane z przynależnością do konkretnej grupy, nacji, narodu.

GATUNEK: powieść awangardowa o następujących cechach:

  • nieprzezroczysta narracja (celowy „sztuczny” język);
  • posługiwanie się groteską jako zasadą konstrukcyjną świata przedstawionego i sposobem interpretacji świata zewnętrznego;
  • odrzucenie realizmu;
  • konstruowanie oryginalnego języka;
  • intertekstualność;
  • parodie literackich stylów i konwencji
  • synkretyzm rodzajowy
  • koncepcja pisania jako gry
  • walka z mitami (patriotyzm, polskość)

Potrzebujesz pomocy?

Współczesność (Język polski)

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.