Przejdź na stronę główną Interia.pl

Trans-Atlantyk

Witold Gombrowicz

Biografia autora

Witold Gombrowicz urodził się 4 VIII 1904 r. w Małoszycach (woj. kieleckie). Był synem Jana Gombrowicza i Marceliny z Kotkowskich. Po ukończeniu elitarnego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki studiował prawo, a potem filozofię i ekonomię w Paryżu. Po powrocie do kraju zajął się działalnością literacką. W 1933 r., dzięki pomocy finansowej ojca, udało mu się wydać opowiadania pt.: Pamiętnik z okresu dojrzewania. Brał czynny udział w życiu kulturalno-literackim Warszawy. Entuzjastą jego talentu był Bruno Schulz. W sierpniu 1939 r. Gombrowicz udał się w podróż do Argentyny. Nigdy już nie powrócił do Polski. W trakcie dwudziestoczteroletniego pobytu w Argentynie pisarz zajmował się twórczością literacką, współpracował z paryską „Kulturą” oraz prowadził ożywioną korespondencję m.in. z Czesławem Miłoszem i Jerzym Giedroyciem. Ostatnie lata spędził w Vence koło Nicei. Zmarł 25 VI 1969 r.

Najważniejsze utwory Gombrowicza to: powieści - Ferdydurke (1937), Trans-Atlantyk (1935), Pornografia (1960), Kosmos (1965); dramaty - Iwona księżniczka Burgunda (1937-1938), Ślub (1935), Operetka (1966).

Potrzebujesz pomocy?

Współczesność (Język polski)

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.