Nieznany

drukuj

65

Dodaj do listy

Wiadomości ogólne

Mitologia grecka to zbiór mitów, jakie powstawały i kształtowały się przez stulecia na obszarze antycznej Grecji. U jej źródeł leżały ludzkie wierzenia, świadczące o podejmowaniu przez starożytnych Greków prób zrozumienia otaczającego ich świata oraz wytłumaczenia zjawisk, z jakimi stykali się na co dzień. Mit jest narracyjną opowieścią wyrażającą (opowiadającą) i organizującą (hierarchizującą) wierzenia jakiejś społeczności, przeważnie archaicznej. Na mity składają się historie o tym, co było „na początku” - o pierwszych bogach, stworzeniu świata, pierwszych ludziach zamieszkujących Ziemię. Poprzez mity Grecy próbowali odpowiedzieć sobie na pytania o sens życia i miejsce człowieka w świecie. Tak więc mity zostały stworzone przez ludzi i dla ludzi, a ich treścią stały się sprawy od początku do końca związane z człowiekiem. Bohaterami mitównajczęściej bogowie, ale sposób ich przedstawienia powoduje, że odnosimy wrażenie, jakby byli oni ludźmi, ponieważ wyglądają tak, jak ludzie, rządzą się ustalonymi prawami, prowadzą ze sobą walki, bywają podstępni i mściwi - a więc mają typowo ludzkie cechy charakteru. Taki „uczłowieczony” sposób przedstawienia bogów to antropomorfizm (gr. „anthropos” - człowiek, „morphe” - kształt). W mitach po raz pierwszy pojawiły się archetypy, wykorzystywane później przez literaturę i sztukę kolejnych epok. Mianem archetypu określamy stały i niezmienny prawzorzec zachowań i postaw ludzkich, utrwalony w świadomości zbiorowej każdej społeczności (np. archetypem może być miłość matki do dziecka z mitu o Niobe, archetypem tułacza jest Odyseusz, Ikar Ikar w mitologii greckiej młodzieniec, syn rzeźbiarza Dedala. Mimo ostrzeżeń ojca podczas lotu wzbił się bardzo wysoko, słońce roztopiło wosk, którym zlepione były skrzydła, i Ikar spadł ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum - nieposłusznego syna lub zafascynowanego nieznanym marzyciela, Zeus zaś - wielkiego władcy).

Mity można podzielić na cztery Cztery Liczba cztery symbolizuje wszechświat materialny, cztery pory roku, cztery strony świata, cztery kwadry księżyca, cztery wiatry, cztery wieki ludzkości, cztery rzeki Hadesu, cztery konie ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich zasadnicze grupy: mity kosmogoniczne (o powstaniu świata), mity antropogeniczne (o powstaniu człowieka), mity teogoniczne (o narodzinach bogów), mity genealogiczne (o herosach, rodach wielkich władców).

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Copyright: INTERIA.PL 1999-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone.