Nieznany

Wiadomości ogólne

Mitologia grecka to zbiór mitów, jakie powstawały i kształtowały się przez stulecia na obszarze antycznej Grecji. U jej źródeł leżały ludzkie wierzenia, świadczące o podejmowaniu przez starożytnych Greków prób zrozumienia otaczającego ich świata oraz wytłumaczenia zjawisk, z jakimi stykali się na co dzień. Mit jest narracyjną opowieścią wyrażającą (opowiadającą) i organizującą (hierarchizującą) wierzenia jakiejś społeczności, przeważnie archaicznej. Na mity składają się historie o tym, co było „na początku” - o pierwszych bogach, stworzeniu świata, pierwszych ludziach zamieszkujących Ziemię. Poprzez mity Grecy próbowali odpowiedzieć sobie na pytania o sens życia i miejsce człowieka w świecie. Tak więc mity zostały stworzone przez ludzi i dla ludzi, a ich treścią stały się sprawy od początku do końca związane z człowiekiem. Bohaterami mitównajczęściej bogowie, ale sposób ich przedstawienia powoduje, że odnosimy wrażenie, jakby byli oni ludźmi, ponieważ wyglądają tak, jak ludzie, rządzą się ustalonymi prawami, prowadzą ze sobą walki, bywają podstępni i mściwi - a więc mają typowo ludzkie cechy charakteru. Taki „uczłowieczony” sposób przedstawienia bogów to antropomorfizm (gr. „anthropos” - człowiek, „morphe” - kształt). W mitach po raz pierwszy pojawiły się archetypy, wykorzystywane później przez literaturę i sztukę kolejnych epok. Mianem archetypu określamy stały i niezmienny prawzorzec zachowań i postaw ludzkich, utrwalony w świadomości zbiorowej każdej społeczności (np. archetypem może być miłość matki do dziecka z mitu o Niobe, archetypem tułacza jest Odyseusz, Ikar - nieposłusznego syna lub zafascynowanego nieznanym marzyciela, Zeus zaś - wielkiego władcy).

Mity można podzielić na cztery zasadnicze grupy: mity kosmogoniczne (o powstaniu świata), mity antropogeniczne (o powstaniu człowieka), mity teogoniczne (o narodzinach bogów), mity genealogiczne (o herosach, rodach wielkich władców).

Potrzebujesz pomocy?

Antyk i Biblia (Język polski)

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.