Mit - opwieść wyrażająca i porządkująca wierzenia jakiejś społeczności. Tematem może być np. powstanie świata, narodziny bogów, stworzenie człowieka lub genealogia władców i herosów. Zbiór mitów nazywamy mitologią.