Jądro ciemności

Joseph Conrad

Geneza utworu i gatunek

GENEZA: Utwór ma ścisły związek z biografią autora. J. Conrad rzeczywiście pracował jako dowódca niewielkiego parowca rzecznego w Belgijskiej Spółce Akcyjnej do Handlu z Górnym Kongo. Miał okazję obserwować stosunki panujące a koloniach, handel wyniszczający plemiona murzyńskie, barbarzyństwo, jakiego dopuszczali się biali na tych terenach. W opowiadaniu Jądro ciemności podjął ten temat, ale stał się on punktem wyjścia do rozważań nad stosunkami między ludźmi w ogóle oraz refleksji na temat zawiłości ludzkiej psychiki.

GATUNEK: Joseph Conrad nazywał Jądro ciemności nowelą. Podobnego terminu używa też wielu krytyków. Nie jest to jednak nowela w typie Boccaccia. Jądro ciemności różni się od klasycznej noweli długością oraz brakiem współczesnych realiów obyczajowych, którymi skrzy się Dekameron. Jądro ciemności tak uogólnia ukazane problemy, tak unika konkretów obyczajowych, że trudno jego akcję umieścić w czasie. Sposobem opisu rzeczywistości zbliża się Conrad do Stendhala i Guy de Maupassanta, ponieważ podobnie jak oni dba o drobne szczegóły: każda postać, miejsce są dokładnie i z bliska zaprezentowane.

Cechą gatunkową występującą w Jądrze ciemności jest jednotorowa, nieprzerwana akcja. Ta cecha oraz długość są charakterystyczne dla krótkiej powieści uprawianej chętnie przez współczesnych powieściopisarzy, zwanej czasem, za pozytywistyczną krytyką, szkicem powieściowym.

Potrzebujesz pomocy?

Młoda Polska (Język polski)

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.