Przejdź na stronę główną Interia.pl
Henryk Sienkiewicz

Plan wydarzeń

Tom I

 1. Testament Herakliusza Billewicza, w którym ustanawia swą wnuczkę, Oleńkę Billewiczównę, spadkobierczynią majątku i stawia ją przed wyborem: wyjść za Kmicica lub zostać mniszką.
 2. Styczeń 1655 r. Do Wodoktów, majątku Oleńki, przybywa Kmicic. Oboje bardzo się sobie nawzajem podobają. Po wspólnie spędzonym wieczorze Kmicic jedzie do Lubicza, majątku podarowanego mu przez Billewicza. Tam odbywa się pijacka zabawa, w czasie której Kmicic i jego kompani strzelają do portretów billewiczowskich przodków.
 3. Spotkanie Kmicica z Oleńką, wyznanie miłości. Kmicic wyrusza do Upity stłumić bunt mieszczan, którzy nie chcą utrzymywać kmicicowej drużyny.
 4. Do Oleńki przybywają szlachcice laudańscy, którzy opowiadają jej o zachowaniu Kmicica i jego kompanów. Zagniewana Billewiczówna wyrzuca z domu przyjaciół Kmicica, którzy prosili o oddanie pod ich komendę czeladzi i zbrojnych, aby mogli wyruszyć Kmicicowi na pomoc.
 5. W karczmie dochodzi do bijatyki między ludźmi Kmicica a Butrymami.
 6. Do Wodoktów wraca Kmicic, ale Oleńka nie jest mu przychylna i każe wybierać między sobą a przyjaciółmi. W końcu pojednany z narzeczoną Kmicic jedzie do Lubicza, gdzie znajduje martwych przyjaciół. Okazuje się, że pobili ich Butrymowie.
 7. Kmicic z wściekłości pali Wołmontowicze - zaścianek Butrymów. Potem szuka schronienia u Oleńki, ale ta udziela mu tylko niezbędnej pomocy i nakazuje odejść.
 8. Kmicic znika, a po sześciu tygodniach Billewiczówna otrzymuje od niego list z prośbą o przebaczenie. Panna stawia warunek: przebaczy, jeśli za Kmicicem wstawią się poszkodowani przez niego.
 9. Rzeczpospolita nękana jest powstaniem kozackim i wewnętrznymi sporami.
 10. W Pacunelach przebywa Wołodyjowski. Pewnego dnia przychodzi wiadomość, że Kmicic porwał Oleńkę i uwięził pannę w Lubiczu. Wołodyjowski pojedynkuje się z Kmicicem, rani go, ale nie zabija.
 11. Billewiczówna odrzuca zaloty Wołodyjowskiego. Tymczasem „mały rycerz” otrzymuje listy od księcia Janusza z rozkazem organizowania zaciągów.
 12. Wołodyjowski rozmawia z Kmicicem, informuje go o pogłoskach na temat nowej wojny i o rozkazie Radziwiłła, a także o miłości Oleńki - rozstają się jak przyjaciele.
 13. Do granic Polski zbliżają się wojska szwedzkie. Pierwsze uderzenie dosięga Wielkopolski, która dzielnie się broni. Pod Ujściem znajduje się obóz polski, do którego zjeżdża szlachta. W końcu dochodzi do kapitulacji. Magnaci oddają Wielkopolskę pod protekcję Karola Gustawa.
 14. Do Burzca, gdzie w dworku Skrzetuskich przebywa Zagłoba, przyjeżdża Stanisław Skrzetuski z wiadomością o zdradzie i poddaniu Wielkopolski Szwedom. Wspólnie wyruszają, aby oddać się pod komendę Janusza Radziwiłła.
 15. W Upicie Zagłoba i Skrzetuscy spotykają się z Wołodyjowskim. Ruszają do Kiejdan. Okazuje się, że król Jan Kazimierz opuścił Warszawę i udał się do Krakowa.
 16. W Kiejdanach na zamku Radziwiłłów gromadzi się znakomite rycerstwo polskie, ale są też posłowie szwedzcy. Wśród gości jest także Tomasz Billewicz z Oleńką.
 17. Wieczorem część szlachty zostaje zaproszona na poufne rozmowy z Radziwiłłem, który chce sobie zapewnić ich przychylność. Jest wśród nich Kmicic, który przysięga pozostać wierny. O północy zostaje odczytany dokument o poddaniu Litwy Szwedom.
 18. Wołodyjowki, Skrzetuscy i inni oficerowie sprzeciwiający się temu postanowieniu zostają aresztowani.
 19. Janusz Radziwiłł wzywa do siebie Kmicica, który cieszy się wielkim autorytetem wśród żołnierzy, dlatego magnat chce mieć jego przychylność. Informuje go, że sojusz ze Szwecją jest pozorny. Kmicic wierzy w słowa Radziwiłła.
 20. W obozie wybucha walka. Żołnierze są oburzeni, że uwięziono ich dowódców. Spokój przywraca Kmicic.
 21. Tymczasem po okolicy rozchodzą się wieści o zdradzie Radziwiłła. Uwięzieni oficerowie zostają wysłani do Birż. Dzięki podstępowi Zagłoby odzyskują wolność i postanawiają udać się pod komendę Sapiehy.
 22. Na Litwie rozpoczyna się wojna domowa. Kmicic zostaje uznany za zdrajcę.
 23. Do Billewicz przybywa Kmicic, aby z rozkazu Radziwiłła zabrać Tomasza i Oleńkę na dwór książęcy. Na miejsce w porę przyjeżdża Wołodyjowski z kompanią. Odkrywają, że Kmicic wstawiał się za nimi do Radziwiłła i namawiają, by się do nich przyłączył. Ten, chociaż już wie, że książę Janusz go oszukuje, odjeżdża.
 24. Radziwiłł przywozi Oleńkę i pana Tomasza do Kiejdan. Wieczorem na uczcie Kmicic siedzi obok Billewiczówny. W trakcie uczty towarzystwo dowiaduje się, że Szwedzi opanowali Warszawę. Radziwiłł nie tai swej radości.
 25. Kmicic zostaje wysłany z listem do księcia Bogusława (brata Janusza). Spotyka się z nim w Pilwiszkach. W trakcie rozmowy ostatecznie się przekonuje o zdradzie Radziwiłłów.
 26. Kmicic uprowadza księcia, ale Bogusławowi udaje się uciec. Rani Kmicica, którego opatruje wierny wachmistrz Soroka. W obawie przed pościgiem odjeżdżają.

Tom II

 1. Soroka chroni się w lesie. Kmicic odzyskuje przytomność i poprzysięga zemstę. Okazuje się, że chata, w której przebywa jest własnością Kiemliczów, jego dawnych żołnierzy.
 2. Kmicic wysyła listy: do Radziwiłła, w którym wypowiada służbę, i do Wołodyjowskiego, w którym ujawnia zamiary Radziwiłła. W liście do „małego rycerza” Kmicic podpisuje się nazwiskiem Babinicz.
 3. Kmicic-Babinicz zamierza udać się na Śląsk do króla.
 4. Pan Wołodyjowski rozsyła listy do konfederatów, w których informuje ich o podstępnych zamiarach Radziwiłła. Wojska polskie gromadzą się pod Białymstokiem. Zagłoba zostaje regimentarzem.
 5. O zgromadzeniu konfederatów dowiaduje się Janusz Radziwiłł, jego wpływy na Litwie słabną. Do Kiejdan przybywa Bogusław, spotyka Oleńkę i postanawia ją uwieść. W tym celu przedstawia Kmicica jako zdrajcę, który chce porwać Jana Kazimierza i oddać go w ręce Szwedów.
 6. Kmicic podąża do Warszawy. Dowiaduje się o kolejnych przegranych Polaków. Z Warszawy wyrusza do Częstochowy. Przybywa na Jasną Górę.
 7. Kmicic przekazuje księdzu Kordeckiemu, przeorowi klasztoru, wiadomość, że Szwedzi chcą zająć klasztor. Następnie spowiada się.
 8. Przygotowania do obrony. Na klasztor decyduje się uderzyć dowódca szwedzki, Miller. Rozpoczyna się oblężenie i bohaterska obrona klasztoru. Kraj ogarnia walka. Ludzie masowo chwytają za broń.
 9. Kmicic decyduje się wysadzić działo oblężnicze, którego użycie grozi zburzeniem klasztoru. Udaje mu się to, ale dostaje się do niewoli.
 10. Kiemlicze ratują Kmicica. Szwedzi rezygnują z dalszej walki o klasztor. Kordecki podczas wieczerzy wigilijnej ujawnia prawdziwe nazwisko Babinicza, myśląc, że ten nie żyje.
 11. Kmicic przedostaje się na Śląsk. Staje przed królem i opowiada o obronie Jasnej Góry. Jednocześnie dowiaduje się o fałszywych pogłoskach na swój temat, które rozpowszechnia Bogusław Radziwiłł.
 12. Król wyrusza do Opola. Korzysta z rady Kmicica, aby przodem puścić oddział dragonów.
 13. Na orszak napadają Szwedzi. Kmicic bohatersko broni króla, ale wygrana jest możliwa tylko dzięki pomocy górali.
 14. Jan Kazimierz dociera do Lubowli. Jest z nim ciężko ranny Kmicic. W czasie królewskich odwiedzin Kmicic ujawnia swą przeszłość i prawdziwe nazwisko, prosi też króla o przebaczenie.
 15. Janusz Radziwiłł przebywa w Tykocinie. Jest oblegany przez wojska Sapiehy, choruje. W końcu umiera. Tykocin zostaje zdobyty.
 16. Jan Kazimierz pozostaje we Lwowie, pewnego dnia oddaje naród polski pod opiekę Matki Boskiej. W żołnierzach rośnie radość i zapał do walki.
 17. Sapieha zostaje wielkim hetmanem litewskim. Jan Kazimierz informuje Wołodyjowskiego o bohaterskich dokonaniach Kmicica. Następnie spotyka się z Kmicicem i informuje go, że Oleńka przebywa w Taurogach, na dworze księcia Bogusława.
 18. Kmicic obejmuje dowództwo nad czambułem tatarskim i wyrusza wspomóc Sapiehę, na którego ma uderzyć Bogusław.
 19. Kmicic dociera do Zamościa, gdzie poznaje Anusię Borzobohatą-Krasieńską. Ratuje ją przed uwiedzeniem przez pana Zamojskiego, następnie dociera do Sapiehy.
 20. Wojska Sapiehy i Bogusława spotykają się pod Sokółką. Radziwiłł próbuje układów. Kmicic dowiaduje się, że Bogusław uwięził jego wiernego wachmistrza Sorokę. Prosi Bogusława o uwolnienie przyjaciela.
 21. W obozie Bogusława dochodzi do buntu żołnierzy. Soroka zostaje uwolniony.
 22. Bitwa. Bogusławowi udaje się uciec. Kmicic zostaje ranny.

Tom III

 1. Armia szwedzka maszeruje na południe, po drodze toczy liczne walki.
 2. Oblężenie Zamościa i walki w okolicach Jarosławia. Zwycięstwa Czarnieckiego.
 3. Szwedzi zakładają obóz w widłach Wisły i Sanu. Po drugiej stronie Wisły stacjonują wojska Czarnieckiego, a po drugiej stronie Sanu - wojska Sapiehy. Zagłoba, Wołodyjowski i Kmicic spotykają się ze sobą. Roch Kowalski dostaje się do niewoli.
 4. Zagłoba i przyjaciele wyruszają do obozu Karola Gustawa, aby prosić o uwolnienie Rocha.
 5. Bitwa pod Warką. Zwycięstwo wojsk Czarnieckiego. Wołodyjowski wraz z chorągwią laudańską przyłącza się do Sapiehy. Wojska polskie oblegają Lublin. Tymczasem Szwedom udaje się opuścić Warszawę. Do niewoli dostaje się tylko oddział rajtarii księcia Bogusława. Kmicic wypytuje służącego w nim Hasslinga o wieści z Taurogów, gdzie przebywa Oleńka.
 6. Jan Kazimierz przybywa pod Warszawę. Szwedzi odpierają atak Polaków. Pod Warszawę przybywają Czarniecki i Sapieha.
 7. Wieści z Taurogów: Bogusław chciał uwieść Oleńkę, ale dotknięty ciężką chorobą, odstąpił od tego zamiaru. Anusia Borzobohata bardzo się zaprzyjaźniła z Billewiczówną. Powstał plan ucieczki z Taurogów do Puszczy Białowieskiej, który się nie powiódł.
 8. 1 lipca: szturm na Warszawę i zwycięstwo Polaków. Billewiczówna nadal przebywa w Taurogach - kiedy dowiaduje się, że Bogusław sprzyja Szwedom, zamierza uciec i wstąpić do klasztoru.
 9. Retrospekcja: Bogusław wyrusza na Podlasie. Pan Tomasz i Oleńka nadal pozostają w Taurogach, gdzie przybywa Anusia Borzobohata. Panny zaprzyjaźniają się. Bogusław otrzymuje rozkaz objęcia komendy nad wojskiem. Tomasz Billewicz wymyka się z Taurogów i tworzy zbrojny oddział.
 10. Pan Andrzej dzielnie walczy, jest postrachem Szwedów. Pod Ostrołęką spotyka się z Zagłobą i Wołodyjowskim. Potem wyrusza do Prus.
 11. Los armii szwedzkiej jest przesądzony. Bogusław dostaje się do niewoli. Anusia i Oleńka uciekają z Taurogów. Przybywają do Lubicza.
 12. Pannom grozi niebezpieczeństwo. Ściga je Sakowicz, który uderza na Wołmontowicze. Na szczęście w porę przybywa Kmicic.
 13. Kmicic zamierza wracać do Oleńki, ale otrzymuje rozkaz, aby dalej walczyć.
 14. Jesień 1657 r. Oleńka chce wstąpić do klasztoru. Pewnego dnia na drodze spotykają orszak konnych, wiozą oni ciężko rannego Kmicica.
 15. Kilka tygodni później po mszy w kościele w Upicie zostaje odczytany list królewski, w którym wymieniono wszystkie zasługi Kmicica.
 16. Wkrótce potem odbywają się huczne zaręczyny Kmicica z Oleńką i Wołodyjowskiego z Anusią Borzobohatą.

Potrzebujesz pomocy?

Pozytywizm (Język polski)

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.