Reduta Ordona

Adam Mickiewicz

Problematyka

Podmiot liryczny wiersza ujawnia się pod koniec poematu: „Dusze gdzie? - nie wiem; lecz wiem, gdzie dusza Ordona...”. Można go utożsamiać z poetą, Adamem Mickiewiczem. Podmiot liryczny wypowiada swoje uczucia i refleksje dotyczące:

  • cara i jego tyranii: W stosunku do cara poeta odczuwa gwałtowną nienawiść i pogardę. Oskarża go o despotyzm i okrucieństwo, bo gnębi nie tylko bezprawnie podbite i uciemiężone narody (jak Polska), ale nie oszczędza i własnych poddanych: „Zmarszczył brwi - i tysiące kibitek wnet leci; / Podpisał - tysiąc matek opłakuje dzieci; / Skinął - padają knuty od Niemna do Chiwy”. Nazywa go złodziejem, bo ukradł koronę polską - symbol niezależnego bytu państwowego - podporządkował sobie kraj i samozwańczo mianował się królem Polski. Uznaje jego siłę, nazywa go „Mocarzem”, ale jednocześnie sugeruje, że potęga cara jest z piekła rodem: „Mocarzu jak Bóg silny, jak szatan złośliwy...”. Podkreśla wyjątkowość Polaków, którzy jako jedyni odważyli się upomnieć o swoje prawa, podczas gdy reszta świata drży ze strachu przed tyranem.
  • ludu rosyjskiego: Lud rosyjski poeta traktuje z mniejszą niechęcią, ale za to z pogardliwą litością. Wojska rosyjskie postrzega jako bezkształtną i bezwolną masę, biernie poddającą się tyranii. Podobnie jak „wódz kaukaski”, czyli generał Paskiewicz, są tylko narzędziem w ręku cara. Z gorzką ironią stwierdza, że tylko śmierć może skłonić żołnierzy rosyjskich do pokoju z Polakami i nieposłuszeństwa wobec cesarza: „Tam i ci, co bronili, i ci, co się wdarli, / Pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli. / Choćby cesarz Moskalom kazał wstać, / Już dusza moskiewska tam raz pierwszy cesarza nie słusza”.
  • losów świata pełnego niesprawiedliwości: Końcowe wersy utworu poeta poświęcił rozważaniom na temat niesprawiedliwości dziejowej, która odbiera niektórym narodom prawo do życia w wolności. Ordon staje się symbolem zemsty za przemoc i despotyzm. Mickiewicz nazywa go „patronem szańców”, niedwuznacznie dając do zrozumienia, że miejsce ofiarnego patrioty jest w niebie. Przestrzega, że gdy przebierze się miara niesprawiedliwości i ucisku, Bóg, który stworzył świat, zniszczy zepsuty rodzaj ludzki, wysadzając ziemię jak Ordon swoją redutę.

Potrzebujesz pomocy?

Romantyzm (Język polski)

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A. Sabak, D. Stopka, A. Szóstak, D. Pietrzyk, A. Popławska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Anna Grzesik
korektorzy: Ludmiła Piątkowska, Paweł Habat

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.