Projekt zmian w prawie oświatowym, potocznie zwany „lex Czarnek”, zakłada zwiększenie wpływu kuratorów oświaty na wybór dyrektorów szkół, a także możliwość pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej. Pomimo sprzeciwu organizacji pozarządowych, projekt nowelizacji ustawy zostanie rozpatrzony przez izbę niższą parlamentu.

Kurator oświaty wybierze dyrektora

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami prawnymi, wyboru dyrektora szkoły dokonuje się poprzez głosowanie. Trzy głosy należą do: kuratorium oświaty, organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny; dwa do rady pedagogicznej i rady rodziców; a jeden głos do przedstawiciela organizacji związkowej. Nowelizacja ustawy przyzna kuratorium oświaty o dwa głosy więcej, co oznacza, że ta instytucja będzie miała decydujący wpływ na wybór dyrektora placówki, gdy pozostałe organy nie będą głosować jednomyślnie. Dodatkowo kuratorium będzie miało też rozstrzygający głos w przypadku, gdy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat

Czytaj o podwyżkach dla nauczycieli (kliknij >>)

Większa odpowiedzialność dyrektorów

Zmiany w ustawie o prawie oświatowym pozwolą również na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół, jeśli prowadzący placówkę „przekroczy swoje uprawnienia lub nie dopełni obowiązków sprawowania opieki, lub nadzoru nad małoletnim”. Jeśli skutkiem tego będzie ewentualna śmierć małoletniego, uszczerbek na zdrowiu czy obcowanie płciowe, za takie przewinienie może grozić dyrektorowi do trzech lat pozbawienia wolności

Dominika Knap

Czytaj więcej o:

"Historia i Teraźniejszość" - nowy przedmiot w szkole

Kto nie będzie musiał zdawać egzaminu ósmoklasisty?

Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2021/2022