Języki sztuczne

Obecnie na świecie jest około 500 języków sztucznych, które są w całości świadomą kreacją człowieka. Mają one stworzoną własną gramatykę, fonologie i słownictwo. Poza pomocniczymi językami sztucznymi istnieją jeszcze artystyczne i projektowe. Języki pomocnicze opracowane zostały po to, aby ułatwić komunikację międzynarodową. Te artystyczne są połączone z fikcyjnym światem i w porównaniu z resztą zazwyczaj mają skomplikowaną gramatykę i używane są przeważnie przez fanów dzieła, z którego pochodzą. Więcej na ich temat przeczytacie w tym artykule. Natomiast projektowe są opracowywane w celach doświadczalnych w filozofii, lingwistyce i logice więc nie są one wykorzystywane przez szersze grono. Poniżej przedstawimy wam najbardziej znane języki pomocnicze! 

Język międzysłowiański 

Powstał on w marcu 2006 roku. Odpowiedzialnym za jego powstanie jest zespół językotwórców różnego pochodzenia. Częściowo powodem stworzenia międzysłowiańskiego była reakcja na nieprawidłowości w slovio- już znanym słowiańskim języku pomocniczym. Twórcy chcieli, aby ich język był naturalistyczny i zawierał tylko występujące w językach słowiańskich elementy. Chcieli oni usunąć wszystkie części sztuczne i niesłowiańskie, a także słowa rosyjskiego pochodzenia. Rozwój słowiańskich języków pomocniczych na tym się nie skończył.

Bardzo podobny język do międzysłowiańskiego stworzono w 2010 roku (nowosłowiański). Aby sprawdzić, w jakim stopniu ten język jest zrozumiały, pięć lat później zrobiono ankietę internetową. Wśród ponad 1600 uczestników z różnych państw w tym regionie, zrozumiałość międzysłowiańskiego wynosiła 84%. W przeciwieństwie do esperanto ten język jest stworzony, aby ułatwić komunikacje w grupie ludzi, dla których język jest pokrewny. Ciężko więc podać liczbę jego użytkowników. Autor slovio- podobnego języka pomocniczego uważa, że międzysłowiański jest w stanie zrozumieć około 400 mln ludzi.

Język polski też należy do języków słowiańskich. Czy jesteście w stanie zrozumieć podane zwroty zapisane w języku nowosłowiańskim: „da se skoro vidime”, „raduju se, že Te iznovo vidim” i „Kako jesi?”. Znaczą one po kolei: „do zobaczenia”, „cieszę się, że Cię znowu widzę” i „jak się masz?”.

Esperanto

Zacznijmy od tego, że ten język powstał w 1887 roku w Warszawie (wchodzącej wtedy w skład zaboru Imperium Rosyjskiego), a jego twórcą jest Ludwik Zamenhof. Tworzył on pod pseudonimem: Dr Esperanto i od tego wzięła się nazwa jego dzieła. Wszystkie zasady esperanto autor zawarł w podręczniku „Język międzynarodowy. Przedmowa i podręcznik kompletny”. Słownictwo pochodzi z języków zachodnioeuropejskich, ale zauważalny jest też wpływ języków słowiańskich. Zamenhof uważał, że bariera językowa jest głównym źródłem konfliktów wśród ludzi.

Głównym jego celem było stworzenie języka, którego nauka nie będzie trudna i umożliwi porozumiewanie się na szerszą skalę. Dodatkowo miał on być neutralny i przydatny w międzynarodowej komunikacji. Wśród wszystkich języków pomocniczych esperanto jest najbardziej rozpowszechniony. Obecnie ilość jego użytkowników szacuje się na około 2 mln, a dodatkowo około tysiąca osób traktuje ten język jako ojczysty.

esperanto
Język stworzony przez Ludwika Zamenhofa posiada nawet swoją flagę! Źródło:123RF/Picsel

Mamy dla was przykłady kilku przydatnych zwrotów w języku esperanto: dziękuje - dankon, przepraszam - bedaŭras, proszę - bonvolu, dzień dobry - bonan matenon, do widzenia - adiaŭo.