Egzamin ósmoklasisty — terminy 

Z powodu pandemii koronawirusa, podobnie jak w dwóch poprzednich latach, termin egzaminu ósmoklasisty został wyznaczony na maj. W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się on: 

— 24 maja 2022 r. - język polski;

— 25 maja 2022 r.- matematyka; 

— 26 maja 2022 r. - język obcy nowożytny.

Dodatkowe terminy egzaminu, dla osób, które z powodu szczególnych przyczyn losowych lub zdrowotnych, nie będą mogły przystąpić do niego w pierwszym terminie, są wyznaczone na:  

— 13 czerwca 2022 r. - język polski; 

— 14 czerwca 2022 r. - matematyka; 

— 15 czerwca 2022 r. - język obcy nowożytny.

Terminy dni wolnych w roku szkolnym 2021/2022 (kliknij!)

Egzamin ósmoklasisty — zmiany w roku szkolnym 2021/2022 

Od roku szkolnego 2021/2022 na egzaminie ósmoklasisty miał zacząć obowiązywać czwarty przedmiot. W 2021 roku, z powodu sytuacji epidemicznej i długiego okresu nauki zdalnej, realizację tego pomysłu przesunięto na rok 2024. Wówczas wprowadzono dla uczniów udogodnienia, które będą obowiązywać na egzaminie ósmoklasisty również w tym roku szkolnym.

Będzie to przede wszystkim okrojenie zakresu podstawy programowej i zmniejszenie liczby zadań otwartych bez jednoczesnego skracania czasu pracy na egzaminach ze wszystkich przedmiotów, a także: 

— na języku polskim: skrócenie listy lektur obowiązkowych i ograniczenie tematów wypracowań do wyboru z dwóch: rozprawki lub opowiadania; 

— na matematyce: brak zadań z dowodów geometrycznych, ograniczenie sprawdzania zadań z działań na pierwiastkach i stereometrii;  

— na egzaminie z języka nowożytnego: oczekiwanym poziomem biegłości będzie A2. 

Czy egzaminu ósmoklasisty można nie zdać? 

Dotychczas egzamin był obowiązkowy dla wszystkich uczniów, a nieprzystąpienie do niego skutkowało nieuzyskaniem wykształcenia podstawowego. Minimalny wynik, jaki musi uzyskać uczeń, nie jest jednak określony, zatem egzaminu nie można nie zdać. Uzyskana liczba punktów decyduje natomiast o tym, do jakiej szkoły ponadpodstawowej dostanie się uczeń.

10511636_m
W tym roku na egzaminie ósmoklasisty nie będzie czwartego przedmiotu. /123RF/PICSEL

Egzamin ósmoklasisty — kto mógł być zwolniony w ubiegłych latach? 

Wcześniej z całego lub z części egzaminu mogli zostać zwolnieni laureaci olimpiad, uczniowie, którzy z powodu szczególnych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli napisać go w obu terminach oraz uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Natomiast osoby z innymi dysfunkcjami miały dostosowane do swoich potrzeb arkusze egzaminacyjne. 

Kto nie będzie musiał zdawać egzaminu ósmoklasisty? 

Podczas pobytu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich minister edukacji i nauki przedstawił swoje plany dotyczące zamian w egzaminowaniu, które wejdą w życie już w bieżącym roku szkolnym. Zgodnie ze słowami Przemysława Czarnka, egzamin ósmoklasisty ma nie być obowiązkowy dla uczniów szkół specjalnych, jednak te osoby, które zechcą kontynuować naukę w szkole ponadpodstawowej, będą mogły napisać go dobrowolnie. 

— (…) jest grono dzieci, które nie potrzebują takiego egzaminu. Jest to dodatkowy stres niepotrzebny dla dziecka, niepotrzebny dla rodziców, niepotrzebny dla nauczycieli i praca, która mogłaby być inaczej spożytkowana — wyjaśnił podczas konferencji prasowej. 

Joanna Cwynar