Spis treści:

Naukowcy z waszyngtońskiego centrum badawczego Pew przeanalizowali 2500 badań dotyczących religii z 230 krajów świata. Uzyskane przez nich wyniki są zbieżne z innymi raportami tego typu. Wykazują one, że najliczniejszymi i najpopularniejszymi religiami na świecie są kolejno:

 • chrześcijaństwo z 2,2 mld wyznawców (32 proc. światowej populacji);
 • islam z 1,6 mld wiernych (23 proc.);
 • hinduizm z 1 mld wierzących (15 proc.); 
 • buddyzm z 500 mln wyznających (7 proc.);
 • judaizm z 14 mln wiernych (0,2 proc.).

Religie świata – charakterystyka

Wśród najpopularniejszych religii świata wymienia się aż trzy religie monoteistyczne, a więc wyznające wiarę w jednego boga. Są to chrześcijaństwo, islam i judaizm. Hinduizm i buddyzm są natomiast religiami politeistycznymi. Ich wyznawcy oddają część wielu bóstwom. Czym jeszcze różnią się między sobą największe religie świata? I w co konkretnie wierzą osoby skupione wokół tych religii?

Przeczytaj również: Ziemia Ognista. Jak wygląda życie „na krańcu świata”?

Chrześcijaństwo

Pierwsi wyznawcy chrześcijaństwa pojawili się w I w. n.e. na terytorium obecnego Izraela. Współcześnie chrześcijanie stanowią nie tylko najliczniejszą, ale też najbardziej rozproszoną po świecie grupę wyznaniową. Wśród kościołów chrześcijańskich prym wiodą: katolicyzm, prawosławie i protestantyzm.

W co wierzą chrześcijanie? Najważniejszy jest dla nich Bóg, występujący w jednej osobie, ale w trzech postaciach – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niezwykle istotny jest Jezus Chrystus – syn boga, który przez swoją śmierć odkupił winy ludzi. Chrześcijanie wierzą, że zmartwychwstał, wniebowstąpił i w odpowiednim momencie wróci na ziemię. Najważniejsza księga chrześcijaństwa to Biblia z księgami Starego i Nowego Testamentu. Wyznawcy chrześcijaństwa powinni żyć według zasad dekalogu i tzw. przykazania miłości.

Islam

Pierwsze wzmianki o wyznawcach islamu pochodzą z VII w. p.n.e., a za kolebkę tej religii uznaje się Półwysep Arabski. Islam jest religią monoteistyczną. Jej wyznawcy wierzą w jedynego boga, Allaha. Postacią nierozerwalnie związaną z islamem jest też prorok Mahomet, który jest według muzułmanów wysłannikiem boskim i twórcą religii. Świętą księgą islamu jest Koran, zawierający 114 sur (tj. rozdziałów) napisanych po arabsku. Główne nurty islamu to sunnicki, szyicki i charydżycki.

W co wierzą muzułmanie? Niezwykle ważne są dla nich filary islamu:

 • modlenie się pięciokrotnie w ciągu dnia;
 • pielgrzymowanie do Mekki;
 • post podczas ramadanu;
 • ofiarowywanie jałmużny;
 • wiara w objawienia Mahometa.

Przeczytaj również: 10 zjawisk na Ziemi, których nauka nie może pojąć

Hinduizm

Hinduizm jest zbiorczym określeniem na przejawy religii naturalnej, które występują na subkontynencie indyjskim. Jest to zarazem jedyna z wielkich religii świata, nieposiadająca założyciela. Większość wyznawców tej religii mieszka w Indiach i Nepalu, mniej w Bangladeszu, na Sri Lance, w Pakistanie, Indonezji, Singapurze.

Hinduizm składa się z licznych, często z pozoru sprzecznych ze sobą odłamów. Miewają one cechy monoteizmu, politeizmu, monizmu, panteizmu, a nawet ateizmu. Tym, co je łączy, jest jednak wiara, że każda religia, dzięki której zmierza się do boga, jest dobra. Chociaż w odłamach hinduizmu jest wielu bogów i bóstw, najczęściej powtarzają się imiona trzech z nich: Brahma, Sziwa i Wisznu.

W każdym z nurtów hinduizmu obowiązuje też kilka wspólnych zasad. Dotyczą one:

 • szacunku dla świętych ksiąg Wed;
 • wiary w reinkarnację, a więc odradzanie się w dusz w nowych ciałach;
 • wiary w karmę, a więc prawo akcji i reakcji;
 • dążenia do wyzwolenia, zwyciężenia cierpienia.

Buddyzm

Początki buddyzmu wiążą się z postacią Buddhy Siddhartha Gautama, który żył w północnych Indiach ok. 2500 lat temu. Buddyzm jest uznawany za religię doświadczenia, dostępną dla każdego. Celem praktyki buddyjskiej jest bowiem osiągnięcie całkowitego urzeczywistnienia potencjału umysłu oraz doświadczenie trwałego szczęścia, czyli oświecenia.

Buddyzm współcześnie reprezentowany jest przez wiele szkół, tradycji i stylów praktyki. Święte księgi buddyzmu to kanon palijski Tipitaka, który składa się z: Winaja Pitaka opisującego postępowanie buddyjskich mnichów, Sutta Pitaka z naukami i pouczeniami Buddy, Abhidharma Pitaka na temat filozofii buddyzmu.

Przeczytaj również: Czarci krąg. Co się wydarzy, gdy do niego wejdziesz?

Judaizm

Początków tej religii, zależnie od źródeł, upatruje się w okresie ok. X-V w. p.n.e. Żydzi, a więc wyznawcy judaizmu, wierzą w jednego i osobowego boga Jahwe, który stworzył świat. Judaizm przekazuje, że bogu należy okazywać posłuszeństwo, ponieważ dzięki przymierzu Żydzi zostali narodem wybranym.

Postaciami związanymi z judaizmem są m.in. patriarcha żydowski Abraham – protoplasta narodu izraelskiego, a także Mojżesz, któremu bóg przedstawił dekalog. Najważniejszą księgą judaizmu jest Tora – Pięcioksiąg Mojżeszowy. Żydzi korzystają także z Talmudu, a więc księgi komentarzy biblijnych. Religia ta jest podzielona na liczne odłamy. Wśród nich są np. odłamy ortodoksyjny, konserwatywny czy postępowy.


Rozwiąż nasze quizy:

QUIZ ortograficzny. Czy wiesz, jak zapisać te rzadko używane wyrazy?

Bardzo trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Nieliczni zdobywają 100 proc.

QUIZ: Byłeś uczniem w PRL? Z łatwością odpowiesz na te pytania, choć przy 9. może być różnie