Homonto czy chomąto? Pohybel czy pochybel? Nawet ortograficzni prymusi się nad tym zastanawiają, bo nie mają okazji używać tych wyrazów codziennie. Rozwiąż quiz i zobacz, jak ty poradzisz sobie z wyrazami o dość niskiej frekwencji. 

 

Rozwiąż również:

Bardzo trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Nieliczni zdobywają 100 proc.

QUIZ ortograficzny. Jak zapisać te wyrazy? 6. pytanie może sprawić ci problem

QUIZ: Jak się nazywają obywatele tych krajów. Potrafisz prawidłowo odmienić?