Matura 2022 – harmonogram

20 maja, o godzinie 14 maturzyści rozpoczęli pisanie egzaminów z języka kaszubskiego na poziomie rozszerzonym.

23 maja będą miały miejsce egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych: g. 9.00 - matematyka (pp); 10.35 - historia (pr); 12.10 - geografia (pr); 13.45 - biologia (pr); 15.20 - chemia (pr); 16.55 - fizyka (pr)

*pr – poziom rozszerzony

Przeczytaj również: Matura 2022 - język polski. Tematy, arkusze, odpowiedzi

Matura 2022 z języka kaszubskiego na poziomie rozszerzonym – jak wygląda?

Matura z języka kaszubskiego na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut, a za jej poprawne wykonanie można zdobyć maksymalnie 63 pkt. Egzamin wygląda podobnie do tego z języka polskiego na poziomie podstawowym — zdający odpowiadają głównie na pytania związane z zamieszczonymi w arkuszu tekstami, a w ostatnim zadaniu dostają dwa tematy, z których muszą wybrać jeden. Pierwszy z nich to rozprawka, a drugi — interpretacja utworu poetyckiego.

Przeczytaj również: Co zrobić, gdy na maturze zabrakło punktów, czyli jak się odwołać od wyników egzaminu krok po kroku

Matura 2022 z języka kaszubskiego na poziomie rozszerzonym – arkusz

Arkusz maturalny 2022 egzaminu z języka kaszubskiego na poziomie rozszerzonym znajdziecie tutaj:

Matura 2022 z języka kaszubskiego na poziomie rozszerzonym — arkusz

 

RAPORT MATURA 2022

Aktualności, arkusze i rozwiązania – Matura 2022

Matura 2022 z Brykiem

Podróż w czasie. Tak kiedyś wyglądały matury w Polsce