Krew jest jednym z płynów ogólnoustrojowych. Jest zaliczana do tkanki łącznej, ze względu na osocze. Badaniem krwi zajmuje się hematologia.

Skład krwi:

Krew nie jest jednorodnym płynem, ale składa się z wielu elementów morfotycznych. Największą część, bo około 55% objętości krwi stanowi osocze, a reszta, czyli około 45% objętości krwi to krwinki. Krwinki są komórkami zawieszonymi w osoczu, pełniącymi różnorodne funkcje. Do krwinek należą erytrocyty (krwinki czerwone), leukocyty (krwinki białe), trombocyty (u ssaków mają postać płytek krwi).

Funkcje krwi:

Aby omówić funkcje krwi można wyszczególnić funkcje pełnione przez poszczególne jej elementy. I tak, erytrocyty są najważniejszym elementem morfologicznym krwi, ponieważ odpowiadają za jej podstawową funkcję, jaką jest przenoszenie tlenu z płuc do komórek organizmu i dwutlenku węgla CO2 od komórek do płuc. Za tą funkcję odpowiada hemoglobina zawarta w erytrocytach.

Leukocyty pełnią przede wszystkim funkcje obronne. Odpowiadają więc za odpowiedź immunologiczną, czyli ze strony układu odpornościowego. Ich ilość we krwi jest zmienna i zależy między innymi od sposobu odżywiania, trybu życia, przebytych infekcji i innych czynników. Jest to duża grupa składająca się z wielu rodzajów komórek pełniących różnorodne, wyspecjalizowane funkcje obronne.

Trombocyty, czy też płytki krwi, odpowiadają za proces krzepnięcia krwi. Jest więc to niezwykle istotna rola chroniąca przed wykrwawieniem w przypadku uszkodzeń naczyń krwionośnych.

Dodatkowo, krew utrzymuje homeostazę, a więc równowagę wewnętrzną organizmu. Zapewnia to głównie osocze, w którym rozpuszczone zostają różnorodne substancje. Transportuje szkodliwe metabolity komórkowe, takie jak mocznik, kwas moczowe, czasami śladowe ilości amoniaku do nerek, gdzie toksyny te zostają unieszkodliwione. Dodatkowo transportuje substancje odżywcze z jelita do wszystkich tkanek oraz hormony z układu endokrynologicznego.

Krew zapewnia też równowagę termiczną poprzez swoją funkcję termoregulacyjną.