Większa część każdego organizmu stanowi woda. Zazwyczaj jest to 70- 80 % organizmu. Woda w cytoplazmie jest fazą rozpraszającą. W niej znajduje się faza rozproszona.

Woda jest składnikiem płynów ustrojowych i płynów tkankowych. Jest również w naczyniach krwionośnych i limfatycznych. Płyny te tworzą środowisko życia dla wszystkich komórek ciała. Umożliwiają komunikację międzykomórkową. Woda bierze udział w procesach zachodzących w komórkach. Bierze udział w trawieniu komórkowym i fotosyntezie. Woda jest produktem oddychania tlenowego. Tak więc woda jest zarówno substratem jak i produktem w wielu procesach komórkowych.

Woda ma budowę polarną. Największa gęstość woda posiada w temperaturze 4°C. W tej temperaturze organizmy mogą unosić się po wodzie w sposób bierny.

W zależności od typu narządów i tkanek ich uwodnienie może znacznie się różnić od średniej zawartości wody w organizmie.

Odwodnienie jest bardzo niebezpieczne. Powoduje to zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu komórek. Ogranicza rozwój. Przy chorobach przewodu pokarmowego czy przy gorączce należy pić dużo, aby nie dopuścić do odwodnienia. Przy 20% odwodnienia organizmu może dojść do śmierci.

Organizmy, które podczas trudnych warunków klimatycznych przyjmują formę przetrwalnikową, musza się odwodnić. Dla nich jest to korzystne. Jest formą przetrwania. W tym czasie organizmy takie prowadzą utajone życie. Stan, w którym organizmy maksymalnie się odwadniają, nazywany jest stanem anabiozy.

Pojęcia związane ze środowiskiem wodnym:

  • Turgor- ciśnienie wewnątrzkomórkowe
  • Roztwór hipertoniczny- roztwór, którego stężenie jest wyższa niż stężenie otoczenia
  • Roztwór hipotoniczny- roztwór, którego stężenie jest niższe niż stężenie otoczenia.
  • Osmoza- przenikanie wody(rozpuszczalnika) przez błonę półprzepuszczalną z tej części, w której stężenie wody jest wyższe do miejsca w którym stężenia wody jest niższe.
  • Ciśnienie osmotyczne- jest to inaczej ciśnienie hydrostatyczne