Z definicji reklamy wynika, że jest to każda możliwa forma promocji jakiegoś określonego produktu, której zadaniem jest zdobycie jak największej liczby nabywców oraz przekonania ich o słuszności zakupu określonego produktu.

Historia reklamy

Najdawniejsze źródła reklamy, możemy odnaleźć już w starożytności. Najstarszym dokumentem tego typu, był egipski list List wypowiedź pisemna skierowana do określonego adresata, najczęściej o charakterze prywatnym, choć znane są też listy adresowane do szerszego grona jak list otwarty, list pasterski, list gończy. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich gończy, którym właściciel poszukiwał swojego niewolnika, wystawiony przed blisko 3000 lat. W czasach nowożytnych, najpopularniejszą reklamą, wykorzystywaną na targach i placach przez handlujących, było głośne zachwalanie posiadanego przez nich towaru, lub opatrywanie własnego stoiska kunsztownie wykonanym szyldem. Przełomem, okazało się wynalezień druku przez Gutenberga. To właśnie wtedy, po raz pierwszy zaczęły pojawiać się, tak popularne dzisiaj druki i ulotki reklamowe. W roku 1841, za sprawą Volneya Palmera, powstała pierwsza agencja reklamowa, której zadaniem było pośredniczenie pomiędzy popularnymi czasopismami, a kupcami, którzy przygotowywali własne ogłoszenia reklamujące. W 1899 roku, Albert Albert J. W. Goethe Cierpienia młodego Wertera, bohater epizodyczny; narzeczony, a potem mąż Lotty, ukochanej Wertera. Jest to mężczyzna poważny i dojrzały. Kocha Wertera jak brata, jest jego ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Laser, jako pierwszy napisał reklamę na zlecenie swojego klienta.

Reklama Reklama forma sztuki użytkowej służącej zachwalaniu towarów i usług. Jest składnikiem współczesnej kultury masowej, rozwinęła się zwłaszcza w krajach o wysokim rozwoju gospodarczym, gdzie panuje ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich dziś

Obecnie bardzo popularną formą stają się, ustawiane na ulicach wielkich miast tabloidy, degustacje produktów w sklepach, wreszcie roznoszenie ulotek. Dużo miejsca reklama zajmuje również w środkach masowego przekazu, zwłaszcza zaś w radio, telewizji i Internecie. To właśnie dzięki nim, dociera do najdalszych rejonów świata, zdobywając nowe rzesze potencjalnych klientów.

Nie należy też zapominać, że reklama ma również wpływ na sposób zachowania się człowieka, posiadany przez niego system wartości, wreszcie zaś sposób myślenia. Często też odwołuję się ona do najpospolitszych i najbardziej pierwotnych instynktów człowieka. Co ciekawe, aby zachęcić do kupna swojego produktu, twórcy reklam, nie wahają się złamać obowiązujących powszechnie norm i zasad społecznych, często szokują i manipulują odbiorcą.

Do kogo skierowana jest reklama?

Reklama ma bardzo szerokie grono Grono kwiatostan o silnie skróconej i zgrubiałej osi głównej. Kwiaty są gęsto osadzone, np. u konwalii.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
odbiorców. W zależności od produktu, który reklamuje, jest skierowana do młodzieży (kosmetyki, telefony), pań domu (proszki, płyny do zmywania naczyń), matek (pieluszki, kremy dla dzieci), kobiet niezależnych (drogie perfumy), wreszcie mężczyzn (samochody). Jest ona dostosowana też do wieku klienta, jego potencjalnych zachowań i światopoglądu.

Po co nam właściwie reklama?

Podstawowym zadaniem reklamy - jak już napisano - jest zachęcenie klienta do zakupu i używania określonego produktu. Oczywiście, bardzo często jest tak, że albo nie różni się on wcale, albo tylko nieznacznie od podobnego towaru innej firmy. Bardzo duży wpływ na jego popularność, ma wtedy panująca moda, przyzwyczajenie do marki, popularność firmy. Sukces gwarantują również posezonowe promocje i wyprzedaże, w czasie których towar sprzedaje się po zaniżonej cenie.

Na zakończenie, warto dodać, że słusznym twierdzeniem jest to, że "reklama jest źródłem handlu". Jak bowiem zauważyli w swojej książce, Janusz i Janina Żakowie "Reklama może odgrywać ważną rolę w procesie, który pozwala systemowi gospodarczemu przyczyniać się do rozwoju człowieka . Jest niezbędnym trybem, umożliwiającym funkcjonowanie nowoczesnych praw rynkowych, jakie powstają i istnieją w różnych częściach świata" (J. Żak, J. Żak, Z biznesem na ty, Kraków 2001).