Temat: Przemiany w Polsce w latach 1989 - 2004 r. Sukcesy i porażki.

Przejście Polski z formy ustrojowej państwa autorytarnego w formę normalnego państwa demokratycznego to proces długotrwały, związany z niezadowoleniem obywateli naszego kraju oraz kalectwem panującego systemu .

Jednak czy wszystkie przemiany które zaszły w Polsce są pozytywne?

Postaram się przedstawić kilka wybranych sukcesów oraz porażek w Polsce.

Kiedy nowy rząd 10 października ogłosił program systemowej reformy gospodarczej nazwany inaczej programem Balcerowicza, który wszedł w życie od 1 stycznia. Zakładał taką przebudowę systemu gospodarczego, ażeby możliwie szybko, za pomocą działań radykalnych stworzyć system gospodarki rynkowej typu zachodniego. Uważam że był to niewątpliwy sukces profesora Leszka Balcerowicza i nowego rządu.

Jednak już w tym samym roku miała miejsce jedna z porażek w nowym demokratycznym państwie tak zwana wojna na górze trwająca od wrzenia do grudnia . Obóz solidarności podzielił się wówczas na dwa środowiska : popierające Tadeusza Mazowieckiego i Lecha Wałęsę w wyborach prezydenckich.

Moim zdaniem w państwie w którym jest jeszcze kryzys gospodarczy nie ma miejsca na konflikty i kłótnie o władzę co negatywnie wpłynęło na politykę wewnętrzną .

Po rozpadzie bloku sowieckiego w 1997 Pakt zaprosił Czechy, Polskę i Węgry do negocjacji mających na celu przyjęcie ich w poczet członków NATO. Przyjęcie Polski do NATO - 12 marca 1999 r. - stanowi z pewnością jedno z najdonioślejszych wydarzeń w najnowszej historii naszego kraju. sojusz stanowi podstawę bezpieczeństwa i obrony Polski, jest także głównym czynnikiem stabilności polityczno-wojskowej w Europie. Wejście Polski do sojuszu to oczywiście nie tylko korzyści i przywileje. Stając się pełnoprawnym członkiem NATO, Polska przyjęła na siebie konkretne zobowiązania. Kolejnym triumfem na arenie międzynarodowej było wejście Polski do grona Unii Europejskiej która 1 kwietnia liczyła już 25 członków. Dzięki wejściu do grona państw członkowskich Polska zyskała między innymi prestiż polityczny dzięki temu ,nie jest już pomijana w świecie wielkiej "Brukselskiej " polityki lecz ma tam swój głos zawsze mogący wyrazić swoje zdanie. Ponadto korzyści płynące dla mieszkańców Polski i możliwość rozwoju kraju dzięki UE osiągnięcie poziomu życia zbliżonego do innych krajów unii przewidziane na lata 2025-2030.

Polska przeszła daleką drogę by od roku 1989r stać się w pełni demokratycznym państwem, lecz ta droga wybrukowana została wieloma przeszkodami były to różnorakie spory wewnętrzne, afery tj. FOZZ, ARTB i inne. Porażką są długi pozostawione po komunistycznych rządach - spłacane do dziś, dziura budżetowa z którą żaden rząd nie daje sobie rady, bieda, 18% bezrobocie (na rok 2004),oraz emigracja wielu młodych polaków do krajów UE w poszukiwaniu większych zarobków.

To demokratyczne państwo jakim jest Polska potrzebuje jeszcze wiele czasu i wielu ludzi takich jak Jan Paweł II czy Lech Wałęsa o ogromnej charyzmie potrafiących prowadzić tłumy w przeciwieństwie do ówczesnych rządzących.