Zabawy i gry ruchowe, są zasadniczym centrum wychowania fizycznego, zwłaszcza w klasach młodszych. Używając tych zabaw pracujemy nad motorykę małą jak i dużą. Zabawy te oddziałują na organizm przyczyniając się do podnoszenia jego sprawności oraz wielostronnej zręczności fizycznej. W toku zabaw i gier ruchowych podnosi się sprawność wielu układów i narządów, w szczególności układu ruchowego, obiegu krwi oraz układu oddechowego.

Wśród zabaw i gier ruchowych wyróżniamy następujące rodzaje:

Zabawy ze śpiewem przeznaczone są głównie na rozwijanie w młodej osobie właściwej postawy, kształtują również artyzm ruchu, jego piękno i harmonijność. Zabawy ze śpiewem lubią przeważnie przez osoby płci żeńskiej. Dobrze wpływają na umysł, gdyż pozwalają odpocząć i psychicznie się zrelaksować. Odprężają cały organizm

Następną grupą są zabawy orientacyjno- porządkowe nie są nastawione na modelowanie postaw fizycznych. Służą raczej do ćwiczeń na koncentrację. Uczniowie przy tych zabawach uczą się opanowywania gestów i znaków. Nauczyciele wykorzystują te ćwiczenia do skrótowego porozumiewania się z uczniami. Pozwalają wprowadzić ład tam gdzie panuje chaos. Kształtują również bystra rekcję na bodziec zadany z zewnątrz oraz naprawiają wymykające się reakcje. Zabawy mają na uwadze kształtować porządek i ład.

Zabawy na czworakach oprócz walorów naprawczych służą również do psychicznej relaksacji i poprawiają humor. Zabawy te stosowane są do wzmacniania organizmu zwłaszcza w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Stosowane są przy różnego rodzajach skrzywienia kręgosłupa i biorą udział w wzmacnianiu układu kostno-stawowo-więzadłowego.

Zabawy i gry bieżne są najbardziej popularne wśród dzieci i młodzieży. Przybierają formę aktywności ruchowej. Służą również kształtowaniu charakteru i takich cech jak: ambicja czy wolę walki. Stosuje się je najczęściej do grup na zajęciach z wychowania fizycznego. Są przeznaczone do każdego szczebla edukacyjnego. Wyzwalają w uczniach chęć działania, wolę walki oraz zdrową rywalizację. Dobrze wpływają na całą motorykę oraz wprawiają w dobrze na odprężenie ducha i psychiki. Zabawy te uczą współpracy w grupie poprzez wspólne dążenie do celu.

Kolejną grupę stanowią zabawy i gry rzutne wypływają dobrze na motorykę. Stosowane w różnej rozpiętości wiekowej zarówno wobec dzieci jak i wobec dorosłych. Kształtują siłę i bystrość. Wpływają na koordynację wzrokowo-ruchową oraz na siłę i szybkość. Oprócz kształtowania motoryki i poprawiania nastroju są dobrą rozrywką.

Zabawy i gry skoczne są dość trudną grupa zadań ale mimo tego cieszą się dużą popularnością w gronie uczniów. Są to zadania złożone i wpływają na rozwój osobowości. Kształtują: odwagę, męstwo, pewność o do własnych sił. Rozwijają właściwą postawę w czasie ćwiczeń dotyczących lotu oraz są dobrym ćwiczeniem na zachowanie równowagi.

Zabawy i gry kopne są skierowane głównie do płci męskiej. Rozwijają szybkość, odporność. Dobrze wpływają na prawidłowy rozwój kończyn dolnych. Są przeznaczone do pracy w zespole. Uczą dyscypliny, prędkiego działania i skupienia uwagi.