Święty Piotr Piotr C. S. Lewis Lew, Czarownica i stara szafa, bohater główny.
W Anglii: Najstarszy z rodzeństwa. Jest bardzo odpowiedzialny i opiekuńczy wobec młodszych od siebie sióstr i brata, szczególnie ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
jest jednym z dwunastu apostołów. Pochodził z Betsaidy nad jeziorem Genezaret, do około trzydziestego roku życia, kiedy to został wybrany jako uczeń przez Jezusa, jak  ojciec Ojciec Ojciec symbolizuje Boga, prawo, surowość, początek, zasady, wychowanie, mądrość.
Starożytność Biblia, Stary Testament PRAOJCIEC - ADAM: Biblijny Adam, pierwszy mężczyzna i pierwszy ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
i brat wykonywał zawód rybaka.

Niezwykły jest sam moment powołania Piotra do grona towarzyszy Jezusa. W czasie codziennej pracy, gdy razem z bratem Andrzejem zarzucali rybackie sieci, podszedł do nich Jezus i powiedział: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi" (Mt 4,19). Piotr i  Andrzej Andrzej T. Borowski Proszę państwa do gazu..., bohater główny; marynarz z Sewastopola. Brutalnie ciągnie za włosy na ciężarówkę kobietę, która wyrzekła się własnego dziecka
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
pozytywnie odpowiedzieli na to wyzwanie, rzucając wszystko przyłączyli się do Jezusa, a Piotr wkrótce stał się jednym z jego najwierniejszych towarzyszy i najważniejszych apostołów.

Pierwotne imię świętego brzmiało Szymon, lecz Jezus nadał mu nowe imię-"Piotr", pochodzące od greckiego słowa "skała", w ten sposób dał wyraz swoim oczekiwaniom wobec niego: "Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą" (Mt 16,18). Wskazał tym samym swojego namiestnika na ziemi i jednocześnie przywódcę powstającego Kościoła.

Po odejściu Jezusa Piotr staje się przywódcą kościoła w Jerozolimie. Wszędzie głosi jego nauki i świadectwo zmartwychwstania, posiada moc uzdrawiania chorych.

Ostatnie lata życia spędza w Rzymie wstrząsanym wówczas prześladowaniami chrześcijan. Około roku 67 zostaje pojmany i skazany na śmierć przez ukrzyżowanie. Jak głosi tradycja na własne życzenie zostaje ukrzyżowany głową w dół, ponieważ uznaje, że nie jest godny umrzeć w taki sam sposób jak umarł Jezus. Na miejscu śmierci św. Piotra w późniejszych latach wzniesiono kościół, obecnie znajduje się tam Bazylika Św. Piotra, która jest sercem Watykanu.

W ikonografii Św. Piotr ukazywany jest jako starzec Starzec A. Mickiewicz Romantyczność, bohater drugoplanowy; komentator wydarzeń z punktu widzenia racjonalisty
Poglądy Starca - racjonalisty: Starzec to uosobienie oświeceniowego racjonalizmu i ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
z brodą, w stroju apostoła bądź papieża. W dłoniach trzyma klucze symbolizujące klucze do Królestwa Niebieskiego.