Święty Paweł urodził się około 5 roku w Tarsie, zmarł około 64 roku w Rzymie. Jest świętym chrześcijańskim, zwanym Ojcem Narodów. Uczył się w Jerozolimie. Początkowo prześladował chrześcijan, jednak wydarzenie mające miejsce na drodze do Damaszku było na tyle silne, że postanowił nawrócić się i przyjąć chrzest.

          Odbył kilka podróży misyjnych. Został aresztowany w Jerozolimie w 58 roku i przez dwa lata przebywał w więzieniu w Cezarei. Udał się do Rzymu w roku 60 i po dotarciu do stolicy Cesarstwa przebywał w areszcie domowym. Kontynuował działalność misyjną w Hiszpanii, Efezie i Macedonii. Podczas prześladowań chrześcijan został skazany na śmierć i ścięty około 64 roku. Prawdopodobnie jest autorem 13 listów wchodzących w skład Nowego Testamentu.