Dla religijnych osób modlitwa jest sposobem na kontakt z Bogiem. Jednym z doświadczeń tego typu jest różaniec. Jest on wyjątkowy, ponieważ poza samym tekstem wiąże się z koniecznością przesuwania w dłoni paciorków. Połączenie rytmicznego odmawiania modlitwy wraz z fizycznym kontaktem z różańcem jest dla wielu osób szczególnym doświadczeniem.

Jak prawidłowo odmawiać różaniec?

Ten typ kontaktu z Bogiem można wykorzystać jako indywidualną modlitwę lub doświadczenie przeżywane we wspólnocie z innymi wiernymi. Bez względu na miejsce, w którym odmawiany jest różaniec, zawsze rozpoczyna się go od wykonania symbolicznego znaku krzyża. Trzymając w palcach początek połączonych z sobą koralików, odmawia się zawsze modlitwę „Wierzę w Boga”. To swego rodzaju sygnał rozpoczynający całe doświadczenie.

Kolejnym etapem jest przesuwanie między palcami poszczególnych paciorków i odmówienie 3 razy „Zdrowaś Mario”. Zakończeniem części, która nie wchodzi w całość okręgu, jest wyrecytowanie tekstu „Chwała Ojcu i Synowi”. Po tym można już zacząć właściwą modlitwę, przesuwając kolejno każdy z koralików nawleczonych na sznurek.

Schemat każdej części jest taki sam, więc łatwo go zapamiętać. Zawsze zaczyna się od modlitwy „Ojcze nasz”. Po niej następuje dziesięciokrotne odmówienie „Zdrowaś Mario”. Łączący koralik oznacza sygnał do wypowiedzenia formuły „Chwała Ojcu”. Po zakończeniu cyklu podajemy nazwę tajemnicy różańca.

Jakie są tajemnice różańca?

Tym, co wyróżnia różaniec spośród innych modlitw, są rozważane w trakcie tajemnice. Podzielono je na cztery części: radosną, światła, chwalebną oraz bolesną. Upamiętniają one najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Są pretekstem do rozważań o wierze oraz kwestiach moralnych. Ułatwiają katolikom refleksję nad własnym życiem oraz umacniają ich wiarę.

Każda z części składa się z pięciu tajemnic. Ważne jest też przypisanie ich do poszczególnych dni tygodnia, w których są odmawiane. Tajemnice radosne wierni rozważają w poniedziałek i sobotę, bolesne we wtorek i piątek, światła w czwartek, a chwalebne w środę i niedzielę.

Jakie wydarzenia upamiętniają poszczególne tajemnice różańca?

Podczas różańca wierni przypominają sobie o różnych kluczowych wydarzeniach opisywanych w Piśmie Świętym. Rozważania te mogą dla wielu osób stać się okazją do pogłębienia wiary lub osobistych refleksji. Jakie dokładnie sytuacje są przypominanie w poszczególnych tajemnicach różańca?

Tajemnice radosne

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny – przypomina o momencie, gdy nawiedził ją Anioł Pański i poinformował o boskich planach.
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety – upamiętnia spotkanie Maryi i Elżbiety, tuż po tym, gdy przyszła matka Jezusa dowiedziała się o tym, że jest w ciąży.
 3. Narodziny Jezusa – jedno z najważniejszych wydarzeń chrześcijaństwa, czyli przyjście na świat boskiego Syna, który miał za zadanie odkupić ludzkie grzechy.
 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni – nawiązuje do gestu, który miał duże znaczenie symboliczne. Mesjasz dla jednych był bowiem Królem, a dla innych zdrajcą.
 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni – przypomina o pielgrzymce Maryi i Józefa do świątyni jerozolimskiej. Podczas drogi powrotnej okazało się, że nie ma z nimi Jezusa, ponieważ wrócił on do celu wyprawy. Słuchał tam dyskutujących uczonych.

Tajemnice światła

 1. Chrzest Jezusa w Jordanie – nawiązuje do chrztu Jezusa w Jordanie.
 2. Wesele w Kanie Galilejskiej – symboliczne wydarzenie, podczas którego Jezus przemienił wodę w wino.
 3. Głoszenie Królestwa Bożego – Jezus po przybyciu do Galilei ogłosił, że w niedługim czasie wypełni się proroctwo mówiące o przyjściu Królestwa Bożego na ziemię. Namawiał też grzeszników do tego, aby się nawrócili.
 4. Przemienienie na górze Tabor – podczas modlitwy na górze ukazał się Bóg i potwierdził, że Jezus jest jego synem.
 5. Ustanowienie Eucharystii – w takcie spotkania w Wieczerniku Jezus rozpoczął sakrament Eucharystii.

Tajemnice bolesne

 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu – przypomina modlitwę Jezusa wypowiedzianą na krótko przed Drogą Krzyżową i śmiercią.
 2. Biczowanie Jezusa – wskazuje na cierpienie zadane Jezusowi na rozkaz Piłata.
 3. Cierniem ukoronowanie – upamiętnienie nałożenia Jezusowi symbolicznej korony cierniowej.
 4. Niesienie krzyża / Dźwiganie krzyża / Droga krzyżowa – wędrówka Jezusa niosącego krzyż.
 5. Ukrzyżowanie – moment śmierci Jezusa.

Tajemnice chwalebne

 1. Zmartwychwstanie Jezusa – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Jezus, jako boski Syn, powstaje z grobu.
 2. Wniebowstąpienie Jezusa – Syn wraca do Ojca. Jest to jednocześnie nadzieja dla chrześcijan, że na każdego z nich czeka miejsce w domu Pana.
 3. Zesłanie Ducha Świętego – łaska, której dostąpili apostołowie. Po tym wydarzeniu stali się głosicielami Jezusa na ziemi.
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – przypomnienie wydarzenia, w którym Matka Boska wraca do Syna.
 5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi – podkreślenie znaczenia Maryi jako opiekunki wszystkich ludzi. Wierzący często proszą ją o wstawiennictwo i modlą się do niej.

Różaniec — modlitwa każdego katolika

Nabożeństwo różańcowe dedykowane jest Maryi. Różańcowi poświęcony jest cały październik. Wierni gromadzą się wtedy każdego dnia w kościołach i odmawiają jedną z dziesiątek lub poświęcają czas na całość.