Wieloznaczność pojęcia wiara:

  • wierzyć w samego Boga, to wiara, że on jest oraz, że istnieje
  • wierzyć Boga, to ufać mu i jego planowi względem mojego życia

Wierzyć jest określeniem trudnym do zdefiniowania. Każdy z wierzących na pewno posiada jakąś własną definicję wypracowaną przez własne doświadczanie. Wiara łączy się z przyjęciem za prawdziwe słów Jezusa Chrystusa oraz wiąże się ona z całkowitym zaufaniem. Wiara jest połączona również ze świadomą oraz dojrzałą odpowiedzią samemu Bogu, który objawił się. Odpowiedź nasza związana jest poprzez świadectwo własnych czynów i słów. Wiara nierozerwalnie związana jest z czynieniem dobra oraz łącznością z Panem Bogiem.

Do cech wiary dojrzałej należą:

  • wiara musi być zintegrowana z całą osobowością człowieka oraz przejawami jego działania
  • wiara, aby była dojrzała musi być pogłębiana
  • wiara musi być również krytyczna
  • wiara wiąże się postawą twórczą, która jest źródłem wszelkiej motywacji, a także wiąże się z uzasadnieniem
  • dojrzała wiara jest otwarta oraz aktywna, musi się nią dzielić z innymi