Gang definiowany jest w encyklopedii jako 'zorganizowana grupa przestępcza działająca na wyznaczonym terenie. Posiada przywódcę, którym może być jeden lub kilku ludzi. Charakteryzują ją własne barwy lub znak indentyfikacyjny (np. ogolona głowa). Często gang specjalizuje się w jednym rodzaju działalności przestępczej, ale nie zawsze. Wiek członków gangu jest różny, najczęściej są to osoby nieletnie'.

Definicja ta nie jest jednak zawsze zgodna z rzeczywistością, dlatego warto przyjrzeć się bliżej strukturze gangu oraz jego członkom. Zalążek gangu tworzą najczęściej dobrzy koledzy, przyjaciele z podwórka, szkoły, którzy chcą zademonstrować innym swoją odrębność (stąd cechy charakterystyczne gangu, np. własne barwy) oraz dominację i władzę. Wbrew pozorom członkami gangów są bardzo często ludzie, którzy w życiu codziennym są nieśmiali, zamknięci w sobie, nieraz mają trudną sytuację rodzinną. Grupa daje im fałszywe poczucie siły, bezpieczeństwa, zaspokaja również ich potrzebę przynależności i afiliacji, bycia akceptowanym. Te nieprawdziwe uczucia są wzmacniane poprzez narkotyki, które na ogół tłumią lub obniżają aktywność psychiczną i fizyczną aktywność organizmu, zniekształcając obraz rzeczywistości. Członkowie gangu są nieraz ślepo oddani swojej grupie, gotowi podjąć ogromny wysiłek, by zrealizować ważny dla gangu cel. Często narażają się nawet na śmierć w starciach z policją lub w walkach z innymi gangami o terytorium ('wojny gangów'). Muszą zachowywać się zgodnie z normami ustalanymi przez gang, jeśli zawiodą swoją grupę lub nie podporządkują się regułom mogą zostać usunięci z gangu.

"Teraz gang jest moją rodziną..."

Zdanie to pokazuje, co najczęściej popycha młodych ludzi do wstępowania do gangów. Gangi zaspokajają podstawowe potrzeby przynależności do jakiejś grupy społecznej, bycia akceptowanym i rozumianym, czyli spełniają rolę, jaką powinna odgrywać rodzina. Gang staje się dla młodych ludzi w pewnym sensie rodziną, otaczają ich ludzie, którzy będą ich rozumieć, akceptować i szanować. Podobny mechanizm działa w przypadku sekt religijnych. Podpowiada nam to, w jaki sposób można zapobiec wstępowaniu młodych ludzi do gangów. Kluczem jest rodzina i pozytywne relacje między dziećmi, a ich rodzicami. W domu rodzinnym powinna panować miłość i wzajemne zaufanie, tolerancja. Wtedy wszystkie podstawowe potrzeby młodego człowieka mogą być w większym stopniu zaspokojone, nie będzie musiał szukać zrozumienia w innych grupach. Gangi potrzebują młodych ludzi, statystyki wskazują, że to właśnie członkowie poniżej 16 lat są najczęściej sprawcami napadów na sklepy, demolek lokali itp. Stanowią siłę gangu, ponieważ policja nie dysponuje odpowiednimi przepisami, by móc sobie z nimi skutecznie poradzić.

Innym ważnym powodem, dla którego młodzi ludzie wstępują do gangów jest chęć udowodnienia innym swojej władzy i siły związana z potrzebą nieustannej uwagi i podziwu ze strony otoczenia. Gang pozwala im rozładować swoją agresję i odpłacić innym za swoje krzywdy. Taki sposób walki ze stresem i napięciem jest dziś wszechobecny w mediach. Ludzie muszą nauczyć się radzić sobie z własnymi negatywnymi emocjami nie przenosząc swojej agresji na innych ludzi.

"Byłem członkiem gangu..."

Odejście z gangu i zerwanie wszelkich kontaktów z tym środowiskiem jest możliwe, ale bardzo trudne. Osoba, która chce opuścić gang, musi najpierw przejść tzw. "próbę" tzn. może zostać pobita lub postrzelona. Jeśli uda jej się przeżyć może odejść z gangu. Niestety nie zawsze pokrywa się to z rzeczywistością. Byli członkowie gangu nieraz muszą ukrywać się, są prześladowani przez pozostałych członków, którzy grożą im, okradają ich. Nie pozwalają im zapomnieć o przeszłości. Przeszkadzają w zdobyciu uczciwej pracy, założeniu rodziny, zdobyciu zaufania innych.