Tekst jest poprawionym tekstem z Wikipedii, więc poniższy arkusz stworzony jest po to aby zainspirować się i napisać po swojemu.                      

CZŁOWIEK JAKO OSOBA

Człowiek jako osoba; samo słowo po grecku, jak i po łacinie oznacza "maskę", którą zakładali aktorzy w teatrze starożytnym. Następnie zaczęto go używać w odniesieniu do roli, jaką jednostka odgrywa w dramacie życia; osoba to podmiot o rozumnej naturze. Tym podmiotem może być człowiek jak i Bóg, rozumiany jako byt wyróżniający się najdoskonalszą formą istnienia. We współczesnej filozofii pojęcie kluczowe dla chrześcijańskiego i niechrześcijańskiego personalizmu, mającego źródła w chrześcijańskim (zwłaszcza tomistycznym) rozumieniu człowieka jako bytu odrębnego od świata rzeczy, przyrody, w tym także zwierząt.