Rozmowa kwalifikacyjna inaczej rozmowa wstępna o pracę to pierwsze ze spotkań kandydującego o pracę z potencjalnym pracodawcą. Podczas takiego spotkania uczestnicy chcą się wzajemnie poznać i wymieniają się swoimi oczekiwaniami. W czasie wstępnej rozmowy pracodawca bacznie przygląda się hipotetycznemu pracownikowi, gdyż w wyniku tej rozmowy zadecyduje o ewentualnym zatrudnieniu zaproszonego na rozmowę. Kandydujący do pracy jest świadomy bacznej obserwacji i wnikliwego wsłuchiwania się w jego wypowiedzi, więc stara się dobrze zaprezentować. Dlatego też do takiego spotkania z hipotetycznym pracodawcą trzeba się odpowiednio przygotować.

W zakres przygotowań do wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej powinny wejść poniższe czynności:

 1. zebranie głównych i podstawowych informacji o firmie (jaki jest zakres jej działań, jej produkty, metody działania, zasięg działania) oraz o pozostałych przedsiębiorstwach, które prowadzą podobną działalność;
 2. sporządzenie listy posiadanych zawodowych kwalifikacji, o których należy poinformować osobę przeprowadzającą rekrutację (np. przez odwoływanie się do swych doświadczeń zawodowych, które zostały zdobyte w trakcie praktyk, itp.);
 3. przygotowanie wszystkich dokumentów, które zostały złożone przed wstępną rozmową (kserokopie takich dokumentów) a także pozostałych potwierdzających nasze kwalifikacje i kompetencje (np. zaświadczenia, świadectwa, itp.);
 4. sporządzenie listy pytań, jakich chcielibyśmy użyć w trakcie rozmowy z pracodawcą czy jego przedstawicielem dotyczących: wymagań stawianych pracownikom, zakresu prac, miejsca i stanowiska pracy w firmie, możliwości podnoszenia swych kwalifikacji przez organizowane systemy szkoleń. Powinniśmy również ująć pytanie dotyczące warunków pracy jak i oferowanego wynagrodzenia. To pytanie nie może jednak zostać zadane na samym początku takiej rozmowy;
 5. ustalenia sposobu dojazdu na rozmowę wstępną na dokładnie wyznaczoną godzinę. Niedopuszczalne jest aby osoba zaproszona na rozmowę kwalifikacyjna spóźniła się czy też była zbyt wcześnie. W celu uniknięcia zarówno zbyt długiego oczekiwania jak i spóźnienia, należy opracować dostępne połączenia komunikacyjne (wziąć pod uwagę fakt, iż tramwaj może nie jechać), czas dotarcia do środków komunikacji, miejsca rozmowy, itp. Należy także dokładnie sprawdzić, gdzie będzie odbywało się spotkanie;
 6. zjawienie się na spotkaniu w formie pozwalającej na swobodną rozmowę i jasne myślenie (kandydat powinien być wypoczęty i wyspany), zatem już dzień przed spotkaniem trzeba zadbać o wypoczynek;
 7. przygotowanie odpowiedniego ubioru i wyglądu - winien być schludny i dopasowany do wymagań, jakie są stawiane osobom kandydującym do pracy na określonych stanowiskach.

Przebieg rozmowy wstępnej:

Podczas takiego spotkania osoba, która chce zatrudnić pracownika będzie stawiała wiele różnorakich pytań pozwalających mu na precyzyjne zapoznanie się z kandydatem. Najczęściej pojawiającymi się pytaniami podczas rozmów kwalifikacyjnych są dotyczące:

 • kwalifikacji oraz doświadczeń zawodowych, mocnych i słabych stron kandydata, jego sukcesów jak i porażek zawodowych;
 • historii pracy zawodowej ( miejsca pracy oraz obowiązków w ostatniej pracy);
 • przyczyn, z powodu których osoba chciałaby podjąć pracę w tej firmie;
 • przyczyn rezygnowania z poprzedniej pracy;
 • zainteresowań, hobby czy sposobów na spędzanie wolnych chwil.

Najbardziej trudne choć i najbardziej ważne dla kandydującego są pierwsze chwile rozmowy kwalifikacyjnej. Najtrudniejsze ponieważ każdej osobie kandydującej spotkanie z osobą obcą przysparza odrobinę stresu.

Czynnikami sprzyjającymi wywołanie dobrego wrażenia podczas rozmowy o pracę są:

 1. szczere i jednoznaczne odpowiedzi na zadawane pytania;
 2. odpowiednie zachowywanie się i traktowanie osoby przeprowadzającej rozmowę;
 3. utrzymywania stałego (choć nie tępego) kontaktu wzrokowego;
 4. głośne, wyraźne i spokojne mówienie (nie monotonne). Trzeba zwrócić uwagę by wypowiedzi były zwięzłe i poprawne gramatycznie. Unikajmy wyrażeń niebezpiecznych, które mogłyby zostać odebrane za nietaktowne, niegrzeczne;
 5. nieokazywanie poirytowania, zdenerwowania lub zniecierpliwienia;
 6. uważne wsłuchiwanie się w wypowiedzi rozmówcy;
 7. trzeba pamiętać aby być uśmiechniętym.