Data 14 sierpień 1945 roku została zapamiętana w historii świata jako bezwarunkowa kapitulacja ze strony Cesarstwa Japońskiego. Decyzja ta musiała zostać podjęta w wyniku przewagi wojsk amerykańskich i sowieckich, które to stale zajmowały się atakowaniem owe kraju. Podjęto wówczas nawet pewne decyzje odnośnie krajów, które miały być pozbawione wolności ze strony Rosjan, to tereny: Mandżurii, Sachalinu, Kuryli, Korei Pn., Kuomintangowcy na terytorium Chin z wyjątkiem Mandżurii i Tajwanu oraz na terenie Indochin na Pn. od 160 równoleżnika. O podziale terytorialnym zadecydowały państwa USA i Wielkiej Brytanii.

2 listopada 1945 w Zatoce Tokijskiej na pokładzie pancernika "Missouri" miało miejsce podpisanie aktu o bezwarunkowej kapitulacji (gen. Mac Arthur). W wyniku tych postanowień, państwo japońskie kończyło bezwarunkowo i natychmiastowo oraz wyrażało aprobatę na zalecenia zwycięzców wraz z posłuszeństwem władzy cesarza i rządu dowódcy mocarstw sojuszniczych. Wydatki wojenne obliczono na kwotę 41 mld. 272 mln. Dolarów. Trzecia część kraju legła w gruzach razem z przodującymi do tej pory gałęziami przemysłu, jak: transport. Japonia w wiele lat po wojnie walczyła z brakami żywnościowymi, lekarstwami oraz z małymi zasobami surowców, niewielką technologią i całkowitym upadkiem systemu finansowego.

Istotną i znaczącą rolę mającą przywrócić starą pozycję państwa japońskiego odgrywało Naczelne Dowództwo mocarstw sprzymierzonych, wielkowładcą" Japonii został gen. Mac Arthur. Człowiek ten postanowił przeprowadzić znaczące zmiany w tym państwie. W wyniku czego zachowano strukturę ustrojową wraz z cesarzem, a w roku 1947 strona amerykańska zmusiła Japonię do przyjęcia nowej demokratycznej konstytucji. Nastąpiła zmiana w szkolnictwie i sądownictwie i wprowadzono prawa obywatelskie. Głównymi zmianami w gospodarce było zlikwidowanie monopoli choćby poprzez reformę rolną, która zlikwidował grupę posiadaczy ziemskich, dzierżawiących ubogim.

Ogromny wpływ na przywrócenie dawnej świętości tego kraju miała rewolucja kulturalno - społeczna, którą zapoczątkowała amerykańska społeczność licznie przyjeżdżająca do kraju "kwitnących wiśni". Zadecydowało to o transformacji światopoglądowej ludzi, a przede wszystkim młodego pokolenia.

Rok 1952 stanowi datę formalnego zakończenia się okupacji państwa japońskiego. Ale już lata 1948 ukazują nam wolną rękę ze strony amerykan, która została dana nowemu rządowi Cesarstwa. Spowodowało to znaczne przyśpieszenie procesu i ogromny wzrost kraju. Japonia stała się wówczas nowym sojusznikiem USA wraz z wybuchem działań zbrojnych w Korei (1950 - 1953). W 1951 roku doszło do zawarcia traktatu pomiędzy USA a Japonią o bezpieczeństwie. W wyniku czego wyspy japońskie zostały najważniejszymi stałymi lotniskowcami USA.

Wojna w Korei stała się również zaczątkiem szybkiego rozwoju gospodarki Japonii. Była ona ich motorem napędowym. Boom gospodarczy został osiągnięty również dzięki auspicjów amerykańskich jako "linia Dodge". Istotną kwestię tego stanowiło wprowadzenie systemu podatkowego, ale bez znacznych wydatków na obronę, poniżej 1 % dochodu narodowego. Spowodowało to znaczne oszczędności budżetowe, a pozyskane w ten sposób fundusze przekazano na nowo powstające gałęzie przemysłu, import technologii i liczne badania naukowe. Następstwem tych działań był wzrost w Japonii okresu 1950 - 1973 do poziomu 10,5 %. A lata 90 - te ubiegłego wieku umocniły pozycję Japonii, która przeistoczyła się w kraj zajmujący czołową pozycję w świecie, ciągle rywalizując z USA.

W 1956 roku Japonia przystąpiła do ONZ, ale jej znaczenie na arenie międzynarodowej jest bardzo małe. Ich działania zajmują się sprawami wewnętrznymi i ogromnym rozwojem ekonomicznym, co ugruntowało znaczną pozycję tego mocarstwa regionalnego.

Obecnie Japonia obok USA i Niemiec stanowi najważniejszą potęgę gospodarczą świata. Państwa te określono mianem państw postindustrialnych.

Japonia ogrywa znaczącą rolę na terenach Pacyfiku:

  • bowiem to dynamicznie rozwijająca się potęga gospodarcza i technologiczna,
  • stara się utrzymywać bardzo dobre stosunki z sąsiadami, przykładem tego były stosunki japońsko - chińskie, zwłaszcza z okresu lat 90 - tych XX wieku w dziedzinie gospodarki,
  • stosunki japońsko - rosyjskie poza kwestią wysp Kurylskich oparte są na wzajemnym poszanowaniu i przyjaźni,
  • znaczącym faktem jest tutaj wspaniale rozwijająca się gospodarka: nadwyżka w handlu zagr. w 1993 r. wynosiła 122mld $, gdy w 1992r. -110 mld $. W tej sumie mieści się nadwyżka w handlu z USA: w 1992 - 45 mld $, w 1993 - 51mld $. Rok 1998 spowodował spadek aktywności gospodarczej,
  • kraj ten przystąpił o ugrupowania APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) - Współpraca Gospodarcza Państw Regionu Azji i Pacyfiku.

Instytucja ta narodziła się w latach 1989 - 1991, w 1993 w Seatle powstał największy blok gospodarczy na

Świecie. Istotną kwestią było utworzenie strefy wolnego handlu. Na początku działalności, członkostwo podjęło 15 państw, ale szybko dołączyły jeszcze: USA,Chiny, Kanada, Australia, "azjatyckie tygrysy" (Tajwan, Korea Pd, Tajlandia, Hongkong, Singapur).

- 1/3 eksportowanym towarów dostaje się na rynek amerykański. Poza tym Japonia prowadzi handel z Hongkongiem ,Tajwanem, Singapurem i Koreą Pd.

Główne kwestie, które umocniły pozycję Japonii po II wojnie światowej to:

  • przebudowa ustroju i gospodarki
  • z polityki ekspansjonistycznej przerzuca się na ekspansję ekonomiczną
  • zawarcie sojuszu z USA w 1951 roku, podpisanie traktatu pokojowego i sojuszu wojskowego.

Problemy Japonii, które kraj musiał zwalczyć:

- problemy żywnościowe

- technologiczne

- surowcowe.