Peter Paul Rubens(1577-1640) to największy malarz flamandzkiego baroku w XVII wieku. W Antwerpii odbył studia humanistyczne, a następnie uczył się malarstwa u kilku kolejnych mistrzów pejzażu. Jako młody człowiek udał się w artystyczną podróż do Włoch, gdzie zapoznał się z arcydziełami mistrzów weneckich. Tam, na swój dwór w Mantui, zaprosił go książę Vincenzo Gonzaga i artysta pozostał we Włoszech dziewięć lat. Po powrocie do Antwerpii szybko zdobył uznanie i kolejno został nadwornym artystą namiestnika hiszpańskiego arcyksięcia Alberta, Marii Medici i kardynała - infanta Ferdynanda. Rubens był artystą o wszechstronnych zainteresowaniach. W dużej mierze przyczyniło się do tego staranne wykształcenie i liczne podróże. Mówił biegle pięcioma językami, był zbieraczem i znawcą dzieł antycznych, przyjaźnił się z królami, uczonymi i artystami. Malarza nie opuszczało powodzenie, zabiegano o jego względy, nigdy jednak nie popadł w próżność. Był również szczęśliwy w życiu osobistym, najpierw w związku z Izabelą Brandt, a w kilka lat po jej śmierci z Heleną Fourment, która była jego ulubioną modelką. Rubens zyskał międzynarodowy rozgłos. Jego talent malarski docenili między innymi : Karol I, Maria Macedońska, Ludwig XIII. W Anglii artysta otrzymał tytuł szlachecki. Malarz skupiał wokół swojej osoby wielu uczniów, którzy pomagali mu w tworzeniu licznych obrazów. Malował pejzaże, sceny religijne, alegoryczne, historyczne i rodzajowe oraz portrety.

Jego sztuka jest wyrazem energii i optymizmu, a także zachwytu nad wielorakim pięknem świata. Piękno w dziełach Rubensa jest barwne, obfite i różnorodne. Obrazy posiadają swoistą lekkość, jakby malowane były bez najmniejszego wysiłku. Bije z nich ogromna siła witalna i ruch, który jest symbolem życia. Całą powierzchnię płótna pokrywają bujne, pełne formy, a zróżnicowanie kształtów i kierunków daje wrażenie ruchu, dynamiki i siły.

Artysta był doskonałym kolorystą, gama jego dzieł jest pełna, rozszerzona. Stosuje czyste i nasycone kolory, z przewagą tonów ciepłych. Ich zestawienia są kontrastowe, a skala odcieni poszczególnych tonów wydaje się nieskończona. Powierzchnia obrazu sprawia niekiedy wrażenie drogocennej tkaniny utkanej z drobnych plam czystego koloru, dotknięcia pędzla są subtelne, ale wyraźne. Rubens to symbol baroku - piewca zmysłowej urody świata. Wywarł olbrzymi wpływ na malarstwo europejskie, m.in. francuskie i angielskie XVIII wieku, a także na romantyków. Pozostawił około trzech tysięcy dzieł stworzonych przy pomocy uczniów. Peter Paul Rubens zmarł w 1640 roku w Antwerpii.

Do najbardziej znanych jego dzieł należą : "Autoportret z Izabelą Brandt", "Podniesienie krzyża", "Porwanie córek Leukipposa", "Ogród miłości", "Przybycie Marii Medici do portu w Marsylii", "Betsabe w kąpieli", "Helena Fourment w futrze', "Krajobraz z tęczą", "Sąd Parysa".