Początki renesansu sięgają czternastowiecznych Włoch , jednak złotym wiekiem renesansu był wiek piętnasty. Renesans narodził się we Włoszech, z Włoch pochodzili najwybitniejsi twórcy renesansowi , tacy jak Leonardo da Vinci , Michał Anioł , Sandro Botticelli . Towarzyszący renesansowi, humanizm całkowicie zmienił dotychczasowe średniowieczne spojrzenie na świat i miejsce człowiek i boga w tym świecie. W centrum zainteresowania postawił człowieka i jego doczesne sprawy , odwrócił się od średniowiecznego teocentryzmu , który w centrum zainteresowania stawiał boga , któremu człowiek powinien się całkowicie podporządkować.

Artysta miał inną rangę , aniżeli w poprzedzającym ten okres średniowieczu. Ideałem artysty był człowiek wszechstronny , doskonale posługujący się piórem , pędzlem , a także dłutem . Takimi artystami byli Leonardo da Vinci i Michał Anioł. Artysta nie był już zwykłym rzemieślnikiem ,ale osobą powszechnie szanowaną. Ponad uczucie ceniono rozum , człowiek renesansu przez całe życie się doskonalił .

Humaniści ufali w nieograniczone możliwości rozwoju ludzkiego umysłu, a także jego możliwości poznawcze. Człowiek zajmował czołowe miejsce we wszechświecie. Najwyższą wartością było jego dobro i rozwój. Był często związany odrzuceniem Boga .

Humanista kształcił się w dziedzinie filologii klasycznej i filozofii , szczególnie tej starożytnej. Szukał pomostu pomiędzy światem pogańskiego antyku i chrześcijańskiego średniowiecza. Uwidaczniało się to szczególnie w sztukach plastycznych. Ceniono harmonie , ład i prostotę.

Sztuka nie było podporządkowana głoszeniu chwały boskiej ale przede wszystkim sprawianiu przyjemności estetycznej człowiekowi.

W sztuce renesansowej tematyka była znacznie bardziej urozmaicona , aniżeli w sztuce średniowiecznej , wprowadzono tematykę mitologiczna , co było oczywistym następstwem zwrotu ku starożytności , a także tematykę świecka i historyczną.

Wraz z wprowadzeniem tematyki mitologicznej , popularność zyskały akty , które nawiązywały do antycznych ideałów i proporcji ciała ludzkiego. Renesansowi , twórcy , szczególnie malarze i rzeźbiarze interesowali się anatomia człowieka, badali procesy zachodzące w ludzkim ciele , aby kształcić warsztat , uczestniczyli nawet w sekcjach zwłok.

Jednym z najwybitniejszych twórców renesansu był Michał Anioł , znakomity malarz i rzeźbiarz , twórca fresków w Kaplicy Sykstyńskiej. Tajniki ciała ludzkiego poznał w czasie pracy w szpitalu , gdzie zajmował się ciałami zmarłych. Z rzeźbą antyczną , która doniośle wpłynęła na estetykę jego rzeźb zetknął się , jako chłopiec w ogrodzie Lorenzo de Medici, który był później jego mecenasem . Jedną z najsłynniejszych rzeźb w dziejach tej dziedziny sztuki jest ,,Pieta" , rzeźba mierząca ponad 170 centymetrów , która wyszła właśnie spod dłuta Michała Anioła w roku 1499 .Obecnie ,,Pieta" znajduje się w kościele świętego Piotra w Rzymie . Rzeźba ta przedstawia Maryję opłakującą Chrystusa zdjętego z krzyża. Ściśle renesansowym motywem tej słynnej rzeźby jest sposób w jaki Michał Anioł oddał ciało ludzkie. Zarówno ciało Maryi , jak i Jezusa jest wyrzeźbione z zachowaniem wszelkich anatomicznych szczegółów , taki sposób , że jest ona niezwykle realistyczna, z perfekcja znakomitego anatoma oddał kształt mięśni , ścięgien i kości.

Inną słynną rzeźbą , którą również wyrzeźbił Michał Anioł jest ponad czterometrowy ,,Dawid", który powstał pomiędzy rokiem 1501 i 1504 , we Florencji. Przez długi czas stał na tamtejszym

placu Signorii, później przeniesiono go do Muzeum Akademii Sztuk Pięknych we Florencji.

,,Dawid" jest wzorowany na rzeźbie antycznej , postać stoi na wykształconej w rzeźbiarstwie starożytnym postawie kontrapostu , czyli przeniesienia ciężaru ciała na jedną z nóg.

Dawid to młody , nagi , muskularny mężczyzna, z jego ciała bije energia i dynamizm, zgodnie z antycznymi proporcjami głowa Dawida jest siedem razy mieści się w całym ciele tegoż mężczyzny. Jego ciało jest perfekcyjne , mimo to jest niezwykle realistyczne. Mistrzostwem wykazał się Michał Anioł szczególnie w oddaniu rąk młodzieńca, na dłoniach widoczne są nawet zarysy żył

Inną rzeźbą Michała Anioła jest mniej znany ,, Bachus" . tutaj artysta bezpośrednio nawiązał do antyku , poprzez odwołanie do mitologii.,, Bachus" to ponad dwumetrowa , marmurowa rzeźba , w realistyczny sposób oddająca nieco wygięta postawę młodzieńca upojonego winem. Bachusowi , trzymającego w prawej ręce kielich , towarzyszy Satyr , skrywający się za lewa nogą boga wina .

Swoje rzeźbiarskie mistrzostwo , udowodnił Michał Anioł wykonując grobowiec, papieża Juliusza II , na grobowcu znajduje się Mojżesz, trzymający w ręce kamienne tablice . Z oczu proroka sypią się gromy na grzeszników , z całej postaci bije godność i potęga.