Opis obrazu pt. "Ukrzyżowanie" Matthiasa Grünewalda

Obrazem opisywanym przeze mnie jest dzieło Matthiasa Grünewalda pt. "Ukrzyżowanie". Autor ukazuje na nim śmierć Jezusa wiszącego na krzyżu.

Obok krzyża, w białej szacie stoi Maryja, podtrzymywana przez św. Jana, jednego z apostołów, któremu Chrystus powierzył opiekę nad swoją matką ("Matko, oto syn twój, synu oto matka twoja"). Tuż przy nich, z rękoma podniesionymi i skierowanymi ku Jezusowi klęczy kobieta, którą, jak z Ewangelii wynika była Maria Magdalena.

Z prawej strony obrazu widzimy proroka z Pismem Świętym w lewej dłoni. Wypisane obok niego słowa, będące fragmentem Biblii są jakby wypowiedzią jego samego. Prawa dłoń skierowana na umierającego Chrystusa mówi o ich wypełnieniu się.

U dołu obrazu Grünewald umieścił baranka z krzyżem i złotym kielichem. Jest on symbolem męczeńskiej śmierci krzyżowej niewinnego hak to zwierzę człowieka, Jezusa Chrystusa, który wylał swoją krew za grzechy wszystkich ludzi.

Jest to obraz, który autor rozegrał wyrazistymi barwami (czerwień, czerń, biel), ale także widoczny jest światłocień.

Malarz pozostawił tło zupełnie ciemne, ograniczając elementy obrazu do najważniejszych. Dzięki temu nic nie rozprasza uwagi patrzącego.

Dzieło to budzi niepokój, jest bardzo tajemnicze. Ciemna barwa tła wywołuje w nas wrażenie niemej ciszy, mimo płaczliwych wyrazów twarzy osób obecnych pod krzyżem, która towarzyszy śmierci Syna Bożego. Jezus Chrystus poniósł karę śmierci za to, że głosił ludziom nie tylko Królestwo Boże jego Wszechmogącego Ojca, ale przede wszystkim miłość do samych siebie, Boga i bliźnich. Potraktowano go szczególnie okrutnie, a obrazy, na których pojawiają się sceny z ostatnich chwil jego ziemskiego życia w pełni oddają grozę zdarzeń. Malowanie właśnie w ten sposób porusza widza, skłania do refleksji nad sobą i swoim życiem.

Obraz Matthiasa Grünewalda jest dziełem, na którym szczególnie widać zbawczą moc Chrystusa, przedstawioną za pomocą symboliki (baranek, prorok z księgą). Nie zostały umieszczone na nim także tłumy gapiów, lecz osoby najważniejsze, które towarzyszyły jezusowi od początku do końca jego drogi krzyżowej.