6. Do kogo powinniśmy pójść w razie problemów?• foniatra• laryngolog• …..

7. Krtań- jest miejscem wzniecenia dźwięku. Jest złożonym narządem chrzęstno-włóknisto-mięśniowym. Jej wnętrze wyścielone jest błoną śluzową. Należy do górnych dróg oddechowych, od dołu łączy się z tchawicą, a od góry z gardłem. Zbudowana jest z dziewięciu chrząstek: trzech pojedynczych oraz trzech podwójnych. Mięśnie dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne. Centralną część zajmują dwie struny głosowe. Jamę krtani dzieli się na trzy odcinki: nagłośnia, głośnia, podgłośnia.Funkcje: oddechowa, obronna, fonacyjna.

8. Choroby w zawodzie nauczyciela:• Chrypka (dysfonia)• Bezgłos (afonia)• Niewydolność głośni (niedomykalność strun głosowych)• Guzek śpiewaczy

9. Choroby niezależne od fonacji:• zapalenie krtani• przewlekłe zapalenie krtani• alergiczne zapalenie krtani

10. Obwodowy aparat mowy:W budowie aparatu mowy można wyróżnić trzy grupy narządów:a) aparat oddechowy - płuca, przepona, tchawica i oskrzela.Płuca dostarczają niezbędnego materiału do tworzenia dźwięków.b) aparat fonacyjny - krtańc) aparat artykulacyjny - jama nosowa, jama gardłowa i jama ustna - określane są mianem tzw. nasady.Narządy zajmujące się w nasadzie, można podzielić na ruchome i nieruchome. Ruchome - wargi, język, podniebienie miękkie z językiem oraz żuchwa. Nieruchome - zęby, dziąsła i podniebienie twarde.