Problemy z jakimi spotykali się ludzie w okresie PRL-u/ po drugie wojnie światowej:

  • braki w zaopatrzeniach w sklepach
  • wysokie ceny produktów w sklepach
  • nagminny brak ciepłej wody
  • braki w lokalach mieszkalnych
  • trauma wojenna
  • utrata majątku i dobytku
  • prześladowania przeciwników komunizmu przez komunistów