Miasto jest to obszar silnie zabudowany, będący skupiskiem ludności wykonującej czynności zawodowe nierolnicze lub osiedle, które uzyskało prawa miejskie (def. J. Flis).

Największymi miastami świata, o liczbie ludności ponad 10 mln, są: Szanghaj, Bombaj (Mumbaj), Buenos Aires, Moskwa, Karaczi, Delhi, Manila, Sao Paulo i Seul. Ponadto do miast ponad 8-tysięcznych należą: Stambuł, Dżakarta, Meksyk, Lagos, Lima, Tokio i Nowy Jork.

Do największych problemów wielkich miast należą:

W krajach wysoko rozwiniętych:

 • rozwój przestępczości, narkomania, prostytucja,
 • choroby cywilizacyjne (choroby serca i układu krążenia, stres),
 • duży odsetek ludzi bezdomnych,
 • duża imigracja cudzoziemców oraz problemy z ich aklimatyzacją,
 • problemy komunikacyjne,
 • trudności w znalezieniu zajęcia zgodnego z kwalifikacjami,
 • wysokość cen działek budowlanych wewnątrz i na obrzeżach miasta,
 • degradacja środowiska (smog, ścieki, śmieci).

W krajach rozwijających się:

 • eksplozja demograficzna i zbyt duże zagęszczenie ludności (np. Kalkuta),
 • powstawanie dzielnic nędzy wokół centrów miast (np. Meksyk),
 • brak kanalizacji,
 • epidemie chorób zakaźnych,
 • duży analfabetyzm,
 • duży odsetek ludności niewykwalifikowanej,
 • problemy w znalezieniu pracy,
 • rozwój przestępczości (np. problem "dzieci ulicy" w miastach Brazylii),
 • rozwój prostytucji i rynku narkotykowego,
 • niedostatek środków finansowych na leczenie.