Muzyka reprezentując sztuki piękne powinna kształtować nasze poczucie estetyki.

Żyjąc w XXI w. jesteśmy narażeni na napływ różnego typu muzyki, nie tylko klasycznej, ale i tzw. muzyki masowej, która ma służyć zaspokojeniu wrażeń estetycznych w niekoniecznie doniosły sposób. Spotykamy bowiem zarówno muzykę pop, rock, blues, jazz, hip- hop, klasyczną oraz inne. Właściwie trudno jest wymienić wszystkie rodzaje muzyki, do której mamy powszechny dostęp, od choćby przez mass - media.

Bardzo ciekawym zjawiskiem jest zróżnicowanie stylów muzycznych na przestrzeni wieków. Mówi się, że muzyka naszych dziadków, czy tez rodziców, to "archaik" względem tego co słuchamy, a współczesna muzyka rozrywkowa to " dudnienie". Nic bardziej mylnego w takich poglądach. Każde pokolenie ma inne wzorce i do tych wzorców dopasowuje odpowiednie środki, przez które na dobrą sprawę owa współczesna kultura powinna się wyrażać. Wpływem muzyki na człowieka i jego psychikę zajmuje się muzykoterapia.

Warto czasami zastanowić się, jakie miejsce w moim życiu zajmuje sztuka i muzyka. Należy tu wziąć pod uwagę zarówno muzykę klasyczną, która jest sztuką artystów, a nie gwiazd sezonowych; oraz muzykę popularną, która stawia mniejsze wymagania odbiorcom.

Czasami zastanawiamy się jakiej muzyki warto słuchać. Potrzeba rozważyć, która z rodzajów muzyki ZMUSZA MNIE DO MYSLENIA, bo tylko w taki sposób ona stanie się sztuką. Jeśli będzie to natomiast beztreściowa mieszanina wyrazów i dźwięków nie stawiająca przede mną żadnego wyzwania artystycznego, to równie dobrze możemy się zastanowić nad własnym człowieczeństwem.

Celowo nie używam tu nazw rodzajów muzyki, bowiem dla każdego będą to inne typy, a ja nie potępiam żadnego, o ile tylko wnosi coś do naszej podświadomości i UCZY, bowiem takie zadanie postawiła sobie sztuka, już za czasów starożytności.