Co to jest algorytm

Czym jest algorytm? Nazwa wywodzi się ze słowa algorism (z języka staroangielskiego) i oznacza wykonywanie działań przy pomocy liczb.

Algorytm jest przy tym skończonym ciągiem jasno określonych czynności. Czynności te konieczne są do wykonania różnego rodzaju zadań. Algorytmy są sposobami postępowania, które prowadzą do rozwiązania jakiegoś problemu.

Algorytm to inaczej obliczenie w skończonym czasie pewnych danych od ich stanu początkowego do oczekiwanego stanu końcowego. Jest to skończony ciąg symboli, prowadzący do rozwiązania.

Jednym z najsłynniejszych urządzeń związanych z badaniem algorytmów jest Maszyna Turinga – model komputera składający się z nieskończenie długiej taśmy, która dzieli się na pola z zapisywanymi w nich danymi. Model ten opracował Alan Turing.

Wyróżniamy m.in. algorytmy:

- równoległe

- genetyczne

- kwantowe

- sztucznej inteligencji

Algorytmy związane są np. z informatyką i programowaniem komputerowym. Po zapisaniu algorytmu w języku programowania, algorytm staje się programem. W matematyce algorytm służy do zbadania, czy dana teoria jest rozstrzygalnym problemem.

Nauka zajmująca się badaniem algorytmów to algorytmika.