POCHODNE  FUNKCJI ELEMENTARNYCH

( 00032175.gif 

( 00032176.gif  00032177.gif

( 00032178.gif)’  00032179.gif00032180.gif 

( 00032181.gif)’  00032179.gif  00032183.gif 

00032184.gif  00032179.gif  00032186.gif 

00032187.gif  00032188.gif  00032189.gif 

00032190.gif  00032191.gif  00032192.gif 

( 00032193.gif 

( 00032194.gif  00032195.gif 

00032196.gif 

00032197.gif 

00032198.gif 

00032199.gif 

ILOCZYN, ILORAZ, SUMA POCHODNYCH

00032200.gif 

00032201.gif 

00032202.gif 

00032203.gif 

POCHODNA FUNKCJI ZLOZONEJ

00032204.gif 

POCHODNE FUKCJI CYKLONOMETRYCZNYCH

00032205.gif 

00032206.gif 

00032207.gif 

00032208.gif 

POCHODNE WYZSZYCH RZEDOW (mniej przydatne)

00032209.gif 

gdzie:

00032210.gif 

00032211.gif