Średni cykl dostaw ( D ) można zapisać:

D = 42 + 39 + 55 + 58 + 37 + 37 + 69 + 36 + 54400 = 50 dni

8 8

Odchylenie od średniego cyklu dostaw

LICZBA PORZĄDKOWA PRZYWOZU TOWARÓW

ILOŚĆ DNI POMIĘDZY PRZYWOZAMI TOWARÓW

średni cykl PRZYWOZU TOWARÓW

odchylenie bezwzględne

1

42

50

8

2

39

50

11

3

55

50

5

68

50

18

5

37

50

13

6

69

50

19

7

36

50

14

8

54

50

4

SUMA

92

Z danych liczbowych w tabeli można zatem obliczyć odchylenie od średniego cyklu przywozu towarów (d) :

D= suma odchylenia bezwzględnego92 ~ 12 dni

ilość dostaw 8

Zapas bieżący ( Z b )

  • Wskaźnik czasowy Z b = D = 50 dni
  • Zapas ilościowy Z b = D • 0,4 Mg = 50 dni • 0,4 Mg = 20 Mg

Zapas minimalny ( Z r

  • Wskaźnik czasowy Z r = d + 4 dni = 12 dni + 4 dni = 16 dni
  • Zapas ilościowy Z r = 16 • 0,4 Mg = 6,4 Mg

Zapas maksymalny (Z m )

  • Wskaźnik czasowy Z mb + Z r = 50 dni + 16 dni =66 dni
  • Zapas ilościowy Z m = 66 dni • 0,4 Mg = 26,4 Mg

Norma zapasu ( N s )

  • Wskaźnik czasowy N s = z r + Z b = 16 dni50 dni = 41 dni
  • Zapas ilościowy N s 41 dni • 0,4 Mg = 16,4 Mg