(a+b)^2=a^2+2ab+b^2

(ab)^2=a^22ab+b^2

a^2b^2=(ab)(a+b)

a^3b^3=(ab)(a^2+ab+b^2)

a^3+b^3=(a+b)(a^2ab+b^2)

(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3

(ab)^3=a^33a^2b+3ab^2b^3

^ - oznacza to "do kwadratu"