Trapez jest szczególnym rodzajem czworokąta, którego właściwości omawiane są na lekcjach. Posiada on przynajmniej jedną parę równoległych boków, które nazywane są podstawami. Boki, które nie są podstawami i nie są równoległe, nazywamy ramionami. Odległość pomiędzy podstawami oznaczona jest literą h i nazywana wysokością trapezu.

Trapezami są: prostokąty, kwadraty, równoległoboki i romby.

Wyróżniamy trapez dowolny, równoramienny i trapez prostokątny. W przypadku trapezu równoramiennego mamy do czynienia z ramionami równej długości. Kąty między ramionami a daną podstawą są równe. W trapezie prostokątnym kąt wewnętrzny wynosi 90°, przy czym jeden kąt jest prosty.

Wyjątkowym przypadkiem trapezu jest z kolei prostokąt. Ma dwie pary boków równoległych oraz wszystkie kąty wewnętrzne proste. Prostokąt jest zatem trapezem równoramiennym i prostokątnym.

Pole trapezu jest równe połowie iloczynu sumy długości podstaw i jego wysokości. Korzystając z tego wzoru możemy także obliczyć pole prostokąta.

Wzór na pole trapezu wynosi:

P = ½ (a+b)*h

gdzie a – podstawa dolna trapezu, b – podstawa górna trapezu, h – wysokość trapezu